2017 m. priėmimas į bakalauro Artimųjų Rytų studijų ir Azijos studijų programas

int OCSP top 03

 

 

 

 

 

 

Su bendrojo priėmimo į Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijas tvarka galite susipažinti čia

Plačiau apie Artimųjų Rytų studijų programą skaitykite čia. Artimųjų Rytų studijų programos aprašas pdf 

Plačiau apie Azijos studijų programą skaitykite čia. Azijos studijų programos aprašas pdf 

2017 m. priėmimo konkursinį balą sudaro: istorijos (svertinis koeficientas 0,4) ir lietuvių kalbos ir literatūros (0,2) egzaminų rezultatai bei geografijos (0,2) ir bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais dalykais (0,2) egzaminai arba metiniai pažymiai. Šalies ir tarptautinių olimpiadų laimėtojams skiriama papildomų balų.

Asmenys, 2016 arba 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, be lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino ir be užsienio kalbos egzamino turi būti išlaikę ir matematikos valstybinį brandos egzaminą. Šalies ir tarptautinių olimpiadų laimėtojams skiriama papildomų balų. Jų skyrimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

2017 m. priėmimas į magistrantūros Šiuolaikinių Azijos studijų programą

int OCSP top 02 varpas

 

 

 

 

 

 

Su bendrojo priėmimo į Vilniaus universiteto antrosios pakopos (magistro) studijas tvarka galite susipažinti čia.

Plačiau apie Šiuolaikinių Azijos studijų programą skaitykite čia.

Stojančiųjų į VU Orientalistikos centro Šiuolaikinių Azijos studijų programą dėmesiui!

Priėmimo į antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijas datos:
• Prašymai priimami nuo 2017 m. gegužės 23 d. iki 2017 m. birželio 26 d. 
• Motyvacinis pokalbis stojantiems vyks 2017 m. birželio 19 d. (pirmadienį) 11 val. Orientalistikos centro administracijoje (Universiteto g. 5)
• Informacija apie likusias laisvas vietas skelbiama 2017 m. liepos 4 d. (15 val.). 
• Prašymų registracija į likusias laisvas vietas vyks nuo 2017 m. liepos 4 d. (15 val.) iki liepos 6 d. (24 val.)
Papildomas priėmimas vyks nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d. iki 2017 rugpjūčio 27 d. 
• Motyvacinis pokalbis stojantiesiems vyks 2017 m. rugpjūčio 22 d. (antradienį) 11 val. Orientalistikos centro administracijoje (Universiteto g. 5)

Į Šiuolaikinių Azijos studijų programą priimami asmenys, baigę humanitarinių arba socialinių mokslų bakalauro studijas.

Asmenys, baigę ne socialinių ar humanitarinių mokslų studijų sričių studijas, gali dalyvauti priėmimo konkurse, jei yra išklausę ne mažiau nei 30 kreditų apimties Regiono kultūros studijų krypties Azijos studijų šakos dalykų. Pažyma išduodama Vilniaus universiteto Orientalistikos centre (Universiteto g. 5)

Konkursinis balas formuojamas pagal formulę: VS + D + MV + P

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis)
MV – motyvacinė esė ir pokalbis
P – papildomi balai

Motyvacinę esė (3000 – 3500 spaudos ženklų) siųsti adresu oc@oc.vu.lt vėliausiai iki birželio 18 d. 24 val.

Motyvacinėje esė turėtų atsispindėti stojančiojo gebėjimai ir patirtys, susijusios su Azija ar Azijos studijomis, siekiai, motyvai ir interesai, renkantis Šiuolaikinių Azijos studijų programą.

Motyvacinis pokalbis vyks 2017 m. birželio 19 d. (pirmadienį), Orientalistikos centro administracijoje (Universiteto g. 5). Motyvacinio pokalbio pradžia 11 val.

Papildomi balai:  20 balų pridedama studijavusiems ne trumpesnį kaip 240 val. vienos iš Azijos kalbų kursą arba baigusiems gretutinių studijų programą Orientalistikos centre, 10 balų pridedama studijavusiems ne trumpesnį kaip 160 val. vienos iš Azijos kalbų kursą; 5 balai pridedami studijavusiems ne trumpesnį kaip 80 val. vienos iš Azijos kalbų kursą arba ne mažiau kaip 10 ECTS kreditų iš Regiono kultūros studijų krypties Azijos studijų šakos dalykų.

Asmenys, pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo priedėlyje neturintys anglų kalbos egzamino įvertinimo, turi pateikti pažymą, įrodančią anglų kalbos mokėjimą C1 lygiu.

Vilniaus universiteto Orientalistikos centro skrajutė