Šiuolaikinių Azijos studijų programa

int OCSP 21c Singapuras

Informacija apie programą

Kodas: 6211NX
Studijų sritis: humanitariniai mokslai
Studijų kryptis: regiono studijos
Studijų forma: nuolatinės
Apimtis: 120 kreditų
Teikiama kvalifikacija: humanitarinių mokslų magistras
Studijų programos komiteto pirmininkas: prof. (HP) Audrius Beinorius
Mokamų magistrantūros studijų kaina: 3242 Eur metams.

Šiuolaikinės Azijos studijos – tarpdisciplininė studijų programa, derinanti Azijos studijų metodų išmanymą ir gilinamąjį dviejų Azijos regionų – Rytų ir Pietų Azijos – šiuolaikinių kultūrų bei visuomenių pažinimą.

Šios programos siekis – išryškinti Azijos dimensiją skirtinguose akademiniuose diskursuose, kuriuose tradiciškai vyrauja europocentriniai požiūriai bei suteikti teorinius ir metodologinius Pietų ir Rytų Azijos studijų pagrindus, derinant juos su gilinamuoju šių regionų šiuolaikinių kultūrų ir visuomenių pažinimu.

Šiuolaikinių Azijos studijų programos studentams suteikiama galimybė nemokai mokytis pasirinktą regiono kalbą Orientalistikos centro Rytų kalbų mokykloje.

Baigę šias studijas šiuolaikinių Azijos kultūrų specialistai demonstruos aukštas tarpkultūriškumo kompetencijas, gebės efektyviai veikti globalioje daugiakultūrėje visuomenėje bei spręsti joje kylančias problemas, puoselės mąstymo bei veikimo įvairovės vertybes.

Stojantiesiems

Priėmimo į antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijas datos:
• Prašymai priimami nuo 2017 m. gegužės 23 d. iki 2017 m. birželio 26 d.
• Motyvacinis pokalbis stojantiems į Šiuolaikinių Azijos studijų programą vyks 2017 m. birželio 19 d. (pirmadienį) 11 val. Orientalistikos centro administracijoje (Universiteto g. 5)
• Informacija apie likusias laisvas vietas skelbiama 2017 m. liepos 4 d. (15 val.).
• Prašymų registracija į likusias laisvas vietas vyks nuo 2017 m. liepos 4 d. (15 val.) iki liepos 6 d. (24 val.)
• Papildomas priėmimas vyks nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d. iki 2017 rugpjūčio 27 d.
• Motyvacinis pokalbis stojantiesiems vyks 2017 m. rugpjūčio 22 d. (antradienį) 11 val. Orientalistikos centro administracijoje (Universiteto g. 5)

Į Šiuolaikinių Azijos studijų programą priimami asmenys, baigę humanitarinių arba socialinių mokslų bakalauro studijas.

Asmenys, baigę ne socialinių ar humanitarinių mokslų studijų sričių studijas, gali dalyvauti priėmimo konkurse, jei yra išklausę ne mažiau nei 30 kreditų apimties Regiono kultūros studijų krypties Azijos studijų šakos dalykų. Pažyma išduodama Vilniaus universiteto Orientalistikos centre (Universiteto g. 5)

Konkursinis balas formuojamas pagal formulę: VS + D + MV + P

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis)
MV – motyvacinė esė ir pokalbis
P – papildomi balai

Motyvacinę esė (3000 – 3500 spaudos ženklų) siųsti adresu oc@oc.vu.lt vėliausiai iki birželio 18 d. 24 val.

Motyvacinėje esė turėtų atsispindėti stojančiojo gebėjimai ir patirtys, susijusios su Azija ar Azijos studijomis, siekiai, motyvai ir interesai, renkantis Šiuolaikinių Azijos studijų programą.

Motyvacinis pokalbis vyks 2017 m. birželio 19 d. (pirmadienį), Orientalistikos centro administracijoje (Universiteto g. 5). Motyvacinio pokalbio pradžia 11 val.

Papildomi balai:  20 balų pridedama studijavusiems ne trumpesnį kaip 240 val. vienos iš Azijos kalbų kursą arba baigusiems gretutinių studijų programą Orientalistikos centre, 10 balų pridedama studijavusiems ne trumpesnį kaip 160 val. vienos iš Azijos kalbų kursą; 5 balai pridedami studijavusiems ne trumpesnį kaip 80 val. vienos iš Azijos kalbų kursą arba ne mažiau kaip 10 ECTS kreditų iš Regiono kultūros studijų krypties Azijos studijų šakos dalykų.

Asmenys, pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo priedėlyje neturintys anglų kalbos egzamino įvertinimo, turi pateikti pažymą, įrodančią anglų kalbos mokėjimą C1 lygiu.

Perspektyvos

Šiuolaikinių Azijos studijų programos absolventai dirba kultūros, švietimo, teisėsaugos ir verslo (ne)vyriausybinėse institucijose, bendradarbiaujančiose su Azijos šalimis ir/ar atliekančiose taikomuosius ir tiriamuosius projektus, reikalaujančius tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijų, dalykinių šiuolaikinių Azijos kultūrų žinių ir supratimo. Pasirinkusieji tęsti studijas gali rinktis humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūros studijas.

 

Šiuolaikinių Azijos studijų programos 2008-2012 m. savianalizės suvestinė (anglų kalba)

Programos vertinimo išvados (anglų k.)

Plačiau apie 2017 m. priėmimą skaitykite čia.