Azijos studijų programa

int OCSP top 10 stogas copy

Informacija apie programą:

Kodas: 612U71001
Studijų sritis: humanitariniai mokslai
Studijų kryptis: regiono kultūros studijos
Studijų forma: nuolatinės
Apimtis: 240 kreditų
Teikiama kvalifikacija: humanitarinių mokslų bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas dr. Vytis Silius, (8 5) 268 72 09, el. p. vytis.silius@oc.vu.lt
Mokamų bakalauro studijų metinė kaina: 2242 Eur

Azijos studijų programos aprašas pdf 

Orientalistikos centre nuo 2000 metų vykdoma pirmosios pakopos (bakalauro) Azijos studijų programa (iki 2010 metų – lyginamųjų Azijos studijų programa) – didžiausią patirtį sukaupusi neeuropinių kultūrų ir kalbų studijų programa Lietuvos aukštosiose mokyklose. Studijų programą sudaro keletas regioninių specializacijų (šakų): japonologija, Pietų Azijos studijos ir sinologija. Į programą priimama atskiru konkursu į kiekvieną specializaciją.

Centro puoselėjama tarpdalykinė į tarptautiškumą orientuota akademinė aplinka laiduoja itin aukštas tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijas turinčių absolventų ugdymą ir šių kompetencijų pritaikomumą skirtingose profesinės veiklos srityse. Svarbiausia – nusiteikti viską pradėti nuo nežinojimo ir leistis į iššūkių pilnas Azijos kultūrų ir kalbų studijas

Studijų proceso ypatumai

Programą sudaro Japonijos, Pietų Azijos regiono ir Kinijos kultūrų bei visuomenių studijos. Programoje derinamas daugiadisciplininis ir tarpdiciplininis požiūris į regiono studijas, kuris pasireiškia per skirtingų akademinių disciplinų – kalbos ir literatūros, filosofijos ir religijos, istorijos, meno, antropologijos – ir bendrąsias kultūros studijas.

Studijos pradedamos nuo intensyvaus pasirinkto regiono kalbos mokymosi (pasiekiamas B2 kalbos mokėjimo lygis) ir nuoseklaus kultūros pažinimo per istoriją, mąstymo tradicijas, religijas, papročius, meną, visuomenės raidą.

Geriausi ir labiausiai motyvuoti studentai nuo antrųjų studijų metų turi galimybę tiesiogiai susipažinti su studijuojama kultūra išvažiuodami pusmečiui ar metams studijuoti į Europos ir Azijos universitetus.

Orientalistikos centras yra pasirašęs sutartis arba dalyvauja mobilumo programose, pagal kurias studentai gali vykti į Indijos, Japonijos, Kinijos, Taivano, Pietų Korėjos, Singapūro, Honkongo universitetus, o taip pat Europos Sąjungos šalių universitetus Islandijoje, Italijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Turkijoje, Vokietijoje. Statistika rodo, kad daugiau nei pusė programos studentų vieną semestrą ar vienerius akademinius metus praleidžia studijuodami užsienyje.

Paskutinįjį studijų pusmetį studentai atlieka praktiką vyriausybėinėse institucijose, Lietuvos įmonėse, dirbančiose su Azijos šalimis, arba tarptautinėse organizacijose Europoje ir Azijoje.

Azijos studijų programos absolventai dirba kultūros, švietimo, teisėsaugos ir verslo (ne)vyriausybinėse institucijose, bendradarbiaujančiose su Azijos šalimis ir/ar atliekančiose taikomuosius ir tiriamuosius projektus, reikalaujančius tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijų, dalykinių orientalistinių žinių ir supratimo.

Pasirinkusieji tęsti studijas magistrantūroje gali rinktis Šiuolaikinių Azijos studijų programą Orientalistikos centre.

Stojantiesiems

2017 m. priėmimo konkursinį balą sudaro: istorijos (svertinis koeficientas 0,4) ir lietuvių kalbos ir literatūros (0,2) egzaminų rezultatai bei geografijos (0,2) ir bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais dalykais (0,2) egzaminai arba metiniai pažymiai. Šalies ir tarptautinių olimpiadų laimėtojams skiriama papildomų balų.

Azijos studijų programos 2008–2012 m. savianalizės suvestinė (anglų kalba)

Programos vertinimo išvados (anglų k.)