Laisvai pasirenkamieji kursai

Vilniaus universiteto studentai į Orientalistikos centro siūlomus laisvai pasirenkamus kursus registruojasi per studentų informacinę sistemą (VU SIS).
Ne studentai turi galimybę klausyti laisvai pasirenkamus kursus, prieš semestro pradžią su Orientalistikos centru sudarę laisvojo klausytojo sutartį ir sumokėję nustatytą mokestį. Apskaičiuojant mokestį už kiekvieną dalyką (išskyrus visų kalbų kursus), 37,08 Eur (vieno bakalauro lygio ECTS kredito kaina Orientalistikos centre) dauginama iš atitinkamo dalyko kreditų skaičiaus.

VU Orientalistikos centro laisvieji dalykai 2016/2017 m.m. 

Paskaitos rudens semestre vyksta nuo rugsėjo 7 d. iki gruodžio 23 d.

Paskaitos pavasario semestre vyksta nuo vasario 4 d. iki gegužės 31 d.

Išsamesnės informacijos teiraukitės vyr. specialistės Marijos Tarasovos,
tel. (8 5) 268 72 56, el. p.