Praktika

Azijos studijų programos studentai paskutiniame studijų semestre atlieka profesinę praktiką, kurios tikslas – studijų metu įgytas žinias ir dalykinius gebėjimus pritaikyti praktikoje. Praktikos apimtis yra 15 ECTS arba 400 darbo valandų, iš kurių 208 – kontaktinio darbo valandos. Rekomenduojama praktikos trukmė – nuo 8 iki 12 savaičių. Jeigu praktika vykdoma aštuntame studijų programos semestre, ji turi baigtis ne vėliau kaip iki gegužės 20 d.

Azijos studijų programos studentai gali atlikti Erasmus praktiką studijų metu ir / ar Erasmus absolventų praktiką baigę studijas. Daugiau informacijos rasite čia: http://www.vu.lt/studijos/studentams/erasmus-praktika

Su praktikos tikslais, dokumentų pildymo ir pateikimo tvarka bei eiga, vietomis, kuriose Orientalistikos centro studentai dažniausiai atlieka praktikas, išsamiau susipažinti galite čia.

Daugiau informacijos apie praktikos užduotis, sunkumus, su kuriais buvo susidurta praktikos metu, teigiamus ir neigiamus praktikos vadovų atsiliepimus, studentų ir praktikos vadovų pasiūlymus skaitykite čia.

Studento ataskaitą apie veiklą praktikos metu (1 priedas) ir Atsiliepimą apie studento veiklą praktikos metu (2 priedas) rasite čia.

Studento praktinio mokymo sutartį rasite čia

Studento praktinio mokymo pavyzdinė sutartis   sutarties forma 

Orientalistikos centro praktikos koordinatorė Monika Orechova, tel. (8 5) 268 7162,