Azijos studijų programos studentai paskutiniame studijų semestre atlieka profesinę praktiką, kurios tikslas – studijų metu įgytas žinias ir dalykinius gebėjimus pritaikyti praktikoje. Praktikos apimtis yra 15 ECTS arba 400 darbo valandų, iš kurių 208 – kontaktinio darbo valandos. Rekomenduojama praktikos trukmė – ne ilgesnė nei 8 savaitės, jeigu vykdoma paskutiniame studijų programos semestre, arba 12 savaičių, jeigu vykdoma užbaigus šeštojo semestro studijas. Jeigu praktika vykdoma aštuntame studijų programos semestre, ji turi baigtis ne vėliau kaip iki balandžio 15 d.

Su praktikos tikslais, dokumentų pildymo ir pateikimo tvarka bei eiga, vietomis, kuriose Orientalistikos centro studentai dažniausiai atlieka praktikas, išsamiau susipažinti galite čia.

Daugiau informacijos apie praktikos užduotis, sunkumus, su kuriais buvo susidurta praktikos metu, teigiamus ir neigiamus praktikos vadovų atsiliepimus, studentų ir praktikos vadovų pasiūlymus skaitykite čia.

Studento ataskaitą apie veiklą praktikos metu (1 priedas) ir Atsiliepimą apie studento veiklą praktikos metu (2 priedas) rasite čia.

Studento praktinio mokymo sutartį rasite čia

Studento praktinio mokymo pavyzdinė sutartis   sutarties forma 

Orientalistikos centro praktikos vadovė Jurgita Ignotienė (tel. (8 5) 268 7256, jurgita.ignotiene@oc.vu.lt
Orientalistikos centro praktikos koordinatorė Monika Orechova, tel. (8 5) 268 7256, monika.orechova@oc.vu.lt