Bendros naujienos

Dr. Daliai Švambarytei įteiktas Japonijos užsienio reikalų ministro padėkos raštas

Apdo 0529 copy2017 m. spalio 25 d. Vilniaus universiteto Orientalistikos centro docentei dr. Daliai Švambarytei už ilgametį darbą plėtojant japonologijos tyrimus Lietuvoje buvo įteiktas Japonijos užsienio reikalų ministro p. Fumio Kishida padėkos raštas. Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda lietuviškai perskaitė sveikinimo kalbą ir įteikė apdovanojimą.

Dr. Dalia Švambarytė, būdama viena iš VU Orientalistikos centro kūrėjų ir viena iš pirmųjų jo vadovų, nemažai prisidėjo ne tik prie Japonijos tyrimų ir studijų plėtojimo, bet ir bendrai prie neeuropinių kultūrų pažinimo Lietuvoje.

Nuo 1992-ųjų Dalia Švambarytė dėsto Vilniaus universitete. 2005 metais ji apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties darbą „Bai Juyi poezija kaip kiniškas intertekstas japonų klasikiniame tekste (lyginamoji studija)“. Dirbdama tiriamąjį darbą ji stažavosi Nagoya universitete (Japonija), Pekino pedagoginiame universitete (Kinija), Hosei universitete (Japonija), Japonų kalbos institute Urawa mieste (Japonija), dirbo Japonijos studijų tarptautinio tyrimų centre (Nichibunken).

Doc. dr. Dalia Švambarytė parengė ir išleido „Japonų – lietuvių kalbų hieroglifų žodyną“ (2002), monografiją „Intertekstualumas klasikinėje japonų literatūroje“ (2011) bei mokomąją medžiagą „Japonijos istorija“ (2016).

Japonologijos ekspertės dr. Dalios Švambarytės tarptautinio pripažinimo ir apdovanojimo proga buvo surengtas mokslinis seminaras „Japonijos literatūra lietuviškuose tyrinėjimuose“, kuriame pranešimus skaitė docentės studentės bei jos studenčių studentės, Vilniaus universiteto Orientalistikos centro japonologijos specialybės alumnės.

Laura Rinkevičiūtė savo pranešime kėlė klausimą, kas lieka neišversta, nutylėta, nepastebima skaitant Murakami Haruki ne originalo kalba. Saulė Budrytė išsamiai pristatė specifinio autobiografinio romano tradiciją Japonijoje bei iškėlė Dazai Osamu kaip savitą ir ironišką tokio žanro interpretatorių. Gabija Enciūtė supažindino su už Japonijos ribų beveik nežinomu, bet pačioje Japonijoje noriai skaitomu autoriumi Morimi Tomihiko ir išreiškė viltų, kad paslaptingas šio rašytojo pasaulis greitai bus prakalbintas ir lietuviškai.


 

Viešas seminaras „Japonijos literatūra lietuviškuose tyrinėjimuose“

Japan LT flag2017 m. spalio 25 d. 15 val. kviečiame Jus dalyvauti Japonijos užsienio reikalų ministro padėkos rašto įteikimo ceremonijoje, kurios metu Japonijos ambasadorius Lietuvoje J.E. Toyoei Shigeeda įteiks apdovanojimą Vilniaus universiteto Orientalistikos centro docentei dr. Daliai Švambarytei už jos nuopelnus plėtojant japonologijos tyrimus Lietuvoje.

Šia proga organizuojamas viešas seminaras „Japonijos literatūra lietuviškuose tyrinėjimuose“. Pranešimus skaitys VU Orientalistikos centro absolventės Laura Rinkevičiūtė („Murakami Haruki – kintamojo paieškos“), Saulė Budrytė („Autobiografinio romano žanras ir jo parodija Dazai Osamu kūryboje“) ir Gabija Enciūtė („Neatrastas Morimi Tomihiko pasaulis“).

Diskusiją moderuos Vilniaus universiteto Orientalistikos centro japonologijos lektorė Jurgita Ignotienė.

Renginys vyks VU Orientalistikos centro J. Kovalevskio auditorijoje (Universiteto g. 5, įėjimas iš S. Daukanto kiemo, II a.).


 

Konferencija „Tradicinės ir naujos civilizacinių sąveikų sistemos“

LKTI gervele fonas 012017 m. spalio 21 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia devynioliktą ciklo „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ respublikinę konferenciją. Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, nariai: prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas, dr. Rasius Makselis, prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė.

Programą galite rasti: http://lkti.lt/apie_mus/konferencijos.html

Konferencijoje numatomos šios sesijos:

Civilizacijų sąveikos
Naujos civilizacijų sąveikos sistemos
Civilizacijų susidūrimai ir konfliktai: mitas ar tikrovė?
Naujo daugiapolio pasaulio konfigūracijų kaita
Rytų civilizacinių erdvių galios augimas
Islamiškos civilizacijos sąveikos su Vakarais istorinės ir dabarties problemos
Civilizacinės komparatyvistikos santykiai su geopolitika ir geoistorija
Mezooamerikos, Andų ir Juodosios subsacharinės Afrikos civilizacijos
Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos aspektai
Žydų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas, (8 5) 241 6644, mob. 8 683 49 171, el. paštas:

Konferencijos koordinatorė: Evelina Tomonytė,
mob. 861304970, el. paštas:


 

Rinkimai į laisvas Senato vietas

VU kiemas copy1Centrinė rinkimų komisija informuoja, jog prasideda rinkimai į dvi laisvas Vilniaus universiteto Senato narių vietas.

Socialinių, humanitarinių mokslų ir meno sričių atstovo Senate rinkimai (į Vilniaus universiteto tarybos nariu išrinkto prof. Vytauto Nekrošiaus vietą). Šiuose rinkimuose balsuoti teisę turės Ekonomikos fakulteto, reorganizuojamų Filologijos ir Filosofijos fakultetų, Istorijos fakulteto, Komunikacijos fakulteto, Bibliotekos, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Teisės fakulteto, Verslo mokyklos bei Kauno fakulteto (socialinių ir humanitarinių mokslų sričių) rinkėjai.

Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslo sričių atstovo Senate rinkimai (į atsistatydinusios prof. Ingridos Prigodinos Lukošienės vietą). Šiuose rinkimuose balsuoti teisę turės Chemijos ir geomokslų fakulteto, reorganizuojamų Fizikos bei Matematikos ir informatikos fakultetų, Gyvybės mokslų centro, Botanikos sodo, Medicinos fakulteto bei Kauno fakulteto (technologijos mokslų srities) rinkėjai.

Kandidatų dalyvauti šiuose rinkimuose kėlimas vyksta nuo spalio 4 dienos iki spalio 17 dienos, 15 valandos. Kandidatais gali būti keliami bei vėliau rinkimuose dalyvauti galės tik padalinių darbuotojai, įtraukti į rinkėjų sąrašą.

Kandidatai ar juos keliantys asmenys turi pateikti Filosofijos fakulteto rinkimų komisijai () kandidatūros kėlimo dokumentus. Siūlymas turi būti pareikštas raštu, o siūlomas kandidatas privalo pateikti rašytinį Centrinės rinkimų komisijos patvirtintos formos sutikimą kandidatuoti. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek siūlyme, tiek sutikime reikia nurodyti, į kurį kandidatų sąrašą kandidatas yra siūlomas. Kiekvienas kandidatas gali pretenduoti į Senato narius tik viename sąraše.

Rinkimai numatyti lapkričio 7–9 dienomis.

Pažymėtina, jog renkant mokslo sričių atstovus, balsuoti bus galima tik už tuos kandidatus, kurie nedirba tame kamieniniame padalinyje, kuriame vykdomas balsavimas.

Filosofijos fakulteto rinkimų komisija:

  • doc. Lidija Šabajevaitė (pirmininkė)
  • prof. Albinas Bagdonas
  • Miglė Baltrūnaitė (studentų atstovė)

Daugiau informacijos apie rinkimus Vilniaus universiteto puslapyje.


 

Turkijos kultūros pristatymas Vilniaus kongresų rūmuose

Ebru 2017 int2017 m. rugsėjo 30 d. (šeštadienį) maloniai kviečiame Jus į Vilniaus kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6) vyksiantį renginį – „Kadesh“ šokių ansamblio spektaklį „Anatolijos spalvos“ ir žymaus turkų menininko Garip Ay tapybos ant vandens (Ebru) pristatymą. Renginys skirtas pristatyti Turkijos kultūrą Vilniaus gyventojams ir svečiams.

Renginio pradžia 19.00 val.
Įėjimas į renginį laisvas. Renginio afiša

Išsamesnė informacija apie renginį:

Anatolija yra viena seniausiai apgyvendintų pasaulio vietų. Anatolijoje pirmasis istorinių civilizacijų periodas prasideda hetitais. 2000–1200 m. pr. m. e. apimantis periodas vertinimas kaip pirma didelė civilizacija. Šokių ansamblio pavadinimas Kadesh primena mums įžymų Kadešo mūšį, įvykusį 1274 m. pr. m. e. tarp Egipto karalystės armijos, vadovaujamos Ramzio II, ir Hetitų imperijos armijos, vadovaujamos Muvatalio II. Mūšis vyko prie Oronto upės, netoli Kadešo.

Manoma, kad mūšis baigėsi be nugalėtojo. Praėjus 15 metų po mūšio, 1258 m. pr. m. e., buvo pasirašyta taikos sutartis. Taip buvo nutraukti nesibaigiantys pasienio konfliktai. Sutartis buvo pasirašyta ant sidabrinės plokštelės ir padaryta molinė kopija, kuri buvo rasta Hatuše ir dabar yra eksponuojama Stambulo Archeologijos muziejuje. Padidinta Kadešo sutarties kopija kabo ant sienos Jungtinių Tautų Organizacijos būstinėje, tai yra pati seniausia žinoma pasaulio taikos sutartis. Egiptietiška sutarties versija išliko ant papiruso.

Tapybos ant vandens (Ebru) menininkas Garip Ay gimė 1984 metais Siirte. 2000 m. baigęs Dijarbakyro menų licėjų įstojo į Mimar Sinano universiteto Turkų tradicinio meno fakultetą. Garip Ay surengė daugybę pasirodymų, seminarų, meno pamokų, dirbtuvių ne tik savo gimtojoje Turkijoje, bet ir Skandinavijoje, Rusijos Federacijoje, Amerikoje, Basroje. Menininkas dalyvavo įvairiuose projektuose, 180 serijų dokumentiniame TV seriale, muzikos ir koncertų videosiužetuose, filmuose.  Jo atliekami kūriniai užburia, nuo jų negali atitraukti akių. Norisi siekti paskui meistrą. Jūs turite pamatyti nepakartojimo menininko tapybą ant vandens, kad patys galėtumėte įsitikinti, ką gali tikras menininkas.


 

Tarptautinė konferencija „Nation, Gender and History: Asian Cinemas in Perspective“

Gender konferenc 512x261 inter siuntimuiVilniaus universiteto Orientalistikos centras kviečia į Azijos kinui skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją „Nation, Gender and History: Asian Cinemas in Perspective“. Konferencijoje pranešimus skaitys per trisdešimt mokslininkų iš Europos ir Azijos, bus nagrinėjamos nacionalinio kino, istoriografijos, nacionalizmo, lyties reprezentacijos temos ir problemos. Nemažai dėmesio bus skiriama dažnai akademiniuose kino tyrimuose ignoruojamiems siaubo, veiksmo ir kitiems kino žanrams, organizuojamos filmų peržiūros ir diskusijos.

Konferencija vyks 2017 m. rugsėjo 7–9 dienomis Vilniaus universiteto Orientalistikos centre (Universiteto g. 5, Vilnius).

Su konferencijos programa galite susipažinti https://nagehi2017.wordpress.com/programme/

Įėjimas laisvas. Renginio afiša: LT  EN 

Kontaktinis asmuo: dr. Deimantas Valančiūnas, el. p. , tel. 8 626 76783.

Renginio organizatoriai: Vilniaus universiteto Orientalistikos centras, Azijos menų centras

Renginio remėjas: Lietuvos-Indijos forumas, VšĮ „Užupio meno inkubatorius“


 

Indijos mokslininkė įsteigė stipendiją Pietų Azijos studijų studentams

Indijos sutartis pasirasymasIndijoje gyvenanti socialinių mokslų daktarė Sara Ahmed ir Vilniaus universitetas 2017 m. liepos 11 d. pasirašė sutartį, kuria įsteigta Lubov Derczanski Hamied vardinė stipendija. Ši stipendija bus skiriama Vilniaus universiteto Orientalistikos centre studijuojantiems studentams, kurie sieks dalį studijų praleisti Indijoje studijuodami pasirinktame universitete, atlikdami praktiką ar mokslinius tyrimus.

„Geriausias būdas pažinti kultūrą plačiąja prasme yra būti joje, tad bet kuriam Azijos ar Artimųjų Rytų studijų studentui labai svarbu nuvykti į studijuojamą regioną ir ten pritaikyti studijų metu įgytas žinias.

Gilesnis ir artimesnis kultūros pažinimas leidžia geriau ją tirti, lyginti su kitomis, o visų svarbiausia – pamatyti, kaip labai ji susijusi su mums jau gerai pažįstamomis kultūromis. Praėjo tas laikas, kai galėjome kalbėti apie Europą be Azijos ir Aziją be Europos. Moderniame pasaulyje kultūros persipina ir turime ieškoti nebe ryšių tarp jų, bet konstruktų, kurie yra virš jų – būtent tam daugiausiai dėmesio skiriama transkultūriniuose tyrimuose, kuriuos plėtojame Orientalistikos centre“, – teigė Centro direktorius dr. Vytis Silius

Hamied šeima tikisi, jog ši stipendija paskatins ir sudarys sąlygas Orientalistikos centro studentams pažinti turtingas ir įvairias Indijos kalbos, istorijos, meno ir kultūros tradicijas. S. Ahmed šią stipendiją įsteigė savo močiutės Lubov Derczanski Hamied, gimusios Vilniuje 1903 m., garbei. Kilusi iš rabinų šeimos, L. Derczanski Hamied mokėjo lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų, jidiš bei hebrajų kalbas. Studijuodama Berlyne 1925 m. ji susipažino su savo vyru Khwaja Abdul Hamied, kuris vėliau tapo vienos didžiausių Indijos farmacinės kompanijos CIPLA įkūrėju.

Indijos sutartis su sveciaisGyvendama Indijoje L. Derczanski Hamied liko ištikima iš Europos atsivežtoms tradicijoms, ypač susijusioms su maistu ir drabužiais, tačiau ši šalis tapo jos namais: ji išmoko hindi bei anglų kalbas ir įsiliejo į gyvenimą ją nepaprastai pamilusioje musulmonų šeimoje. L. Derzanski Hamied nuomonė buvo girdima ir jos vyro draugų bei svarbių vietos ir užsienio partnerių rate, kuriame ji buvo visos Khwaja Abdul Hamied karjeros laikotarpiu.

L. Derczanski Hamied vardinė stipendija bus skiriama vieną kartą per metus iki 2022 metų. Į ją pretenduoti galės ne žemesnio nei antro kurso Azijos studijų (indologijos) ir Pietų Azijos studijų programos studentai bei kiti Vilniaus universiteto Orientalistikos centro studentai, jeigu jų studijų, praktikos ar tyrimų tikslų įgyvendinimui bus reikalingas išvykimas į Indiją. Pirmasis konkursas stipendijai gauti numatomas 2017/2018 mokslo metų rudens semestre. 


 

In memoriam of Henry Rosemont Jr. (1934-2017)

Henry RosemontSad news has reached Asian studies community in Nordic-Baltic region of passing of a longtime friend, colleague, and mentor prof. Henry Rosemont, Jr. (Brown University, USA). A prominent authority in the field of Chinese philosophy, Henry has co-authored translations of Chinese classics Lunyu and Xiaojing (with Roger T. Ames), has written books and numerous articles arguing for the relevance of early Confucian thought and some of its core ideas not only for the contemporary academic philosophy, but also for the daily lives of the people across the globe.

Trained in analytical philosophy, Henry was a careful and attentive interpreter of both Western and Chinese philosophical traditions. Henry’s academic and personal interests included questions not only in Chinese philosophy, but also in moral philosophy, political philosophy, religious studies, human rights, education, and other related fields. Nevertheless, Henry was much more than a theoretical thinker. Prof. Rosemont was also deeply convinced that academic philosophical ideas and philosophers themselves have an important role to play in addressing and correcting some of the most pressing social injustices in today‘s societies.

Henry has visited Asian studies departments at Vilnius University, University of Latvia, Tallinn University, University of Tartu, and University of Iceland several times delivering public lectures, conference talks, lectures at summer schools, advising PhD students, and promoting colleagues of the region for Fulbright and other grants and scholarships. Prof. Rosemont has played a significant role in establishing Baltic Alliance of Asian Studies (BAAS) and was an ardent supporter of the development of Asian studies in Nordic-Baltic Universities.

It is a heartfelt loss for Asian studies community in Nordic-Baltic countries and we are expressing our sincerest condolences for Henry’s wife JoAnn, their family, and friends. Henry will always be remembered in all of his various roles and relations that he lived so gracefully and passionately, setting an inspiring example for many of his friends, colleagues, and students in the region. 

We are proudly sharing Henry's article and an interview  with him that was published in Acta Orientalia Vilnensia, after Henry's visit to the Centre of Oriental Studies, Vilnius University in 2007. 

Vytis Silius
Audrius Beinorius
Loreta Poškaitė
Valdas Jaskūnas
Frank Kraushaar
Ieva Lapiņa
Rein Raud
Katja Koort
Margus Ott
Märt Läänemets
Liuda Kočnovaitė
Geir Sigurðsson