Bendros naujienos

Susitiko Orientalistikos centro alumnai

DSCF0537 copy

Gruodžio 29 d. minint Orientalistikos centro Azijos studijų (iki 2010 m. – Lyginamųjų Azijos studijų) programos pirmosios laidos baigimo dešimtmetį, pirmą kartą surengtas visų OC alumnų susitikimas. Universitete dirbančių OC alumnų ir VU studentų atstovybės prie OC iniciatyva surengtame susitikime dalyvavo virš 50 visų laidų absolventų, studijuojančių ir dirbančių Lietuvoje, Švedijoje, Airijoje, Kinijos LR, Izraelyje, Jungtinėje Karalystėje, Japonijoje, Turkijoje.

Alumnų susitikimas – tai vienas iš OC vykdomos aktyvios partnerystės su alumnais ir darbdaviais programos renginių. 2015 metų gegužę planuojama organizuoti pirmąjį Alumnų forumą, kuriame OC absolventai ir organizacijos, kuriose jie dirba, pristatys karjeros galimybes Azijos studijų studentams, diskutuos orientalistų įgijamų kompetencijų poreikio darbo rinkoje temomis.

VU Orientalistikos centre nuo 2000 metų vykdoma Azijos studijų bakalauro programa su arabistikos, indologijos, iranistikos, japonologijos, sinologijos ir turkologijos specializacijomis, o nuo 2006 metų – Šiuolaikinių Azijos studijų magistrantūros programa. Iki šiol Orientalistikos centre studijas baigė 6 bakalauro ir 4 magistro studentų laidos, iš viso 198 abiejų studijų pakopų absolventai.


 

OC įkurta kviestinio indologijos profesoriaus pareigybė

Memorandumo-pasirasymas

Šių metų gruodžio 22 d. VU pasirašytas tarpusavio supratimo memorandumas, kuriuo įtvirtinamas bendradarbiavimas tarp Vilniaus universiteto ir Indijos kultūrinių ryšių tarybos (Indian Council for Cultural Relations – ICCR), taip pat akademiniai mainai.

Dokumentą pasirašė l. e. p. VU rektorius prof. habil. dr. Jūras Banys ir Indijos Respublikos ambasadorė Monika Kapil Mohta, reziduojanti Varšuvoje. Plačiau skaitykite čia.

 


 

Orientalistikos centro lektorės J. Polonskaitės straipsnis VU žurnale "Spectrum"

Jurgitos str

J. Polonskaitė pristato šiuolaikinės japonų literatūros autorius, straipsnį iliustruodama puikiais kylančios saulės šalies vaizdais. Kviečiame paskaityti:

http://issuu.com/vu_lt/docs/spectrum21/31?e=11693526/10334210

 

 

 

 


 

Orientalistikos centro planuose – doktorantūros studijos

Valdas-Jaskunas-1

Interviu su Vilniaus universiteto Orientalistikos centro direktoriumi doc. Valdu Jaskūnu apie Orientalistikos centro dabartį, iššūkius ir, žinoma, ateitį http://naujienos.vu.lt/pokalbiai/orientalistikos-centro-planuose-doktoranturos-studiju-pakopa/

 

 

 


 

Prof. A. Beinoriaus tezės rinkimams į Vilniaus universiteto tarybą

audrius-beinorius-51360db685f41

Nacionalinė lyderystė ir vaidmuo – puoselėti universiteto autonomiją formuojant ir ugdant pilietiškai sąmoningas, pasauliui atviras, atsakingas ir patriotiškas Lietuvos ateities kartas.

Tarptautiškumas – stiprinti bendrą VU humanitarų indėlį mokslinių tyrimų ir studijų srityse, didinant tarptautinį universiteto prestižą, statusą ir įvaizdį sudėtingose nūdienos socialinėse, demografinėse, studijų masifikacijos ir mokslo konkurencijos sąlygose.

Universiteto valdymas ir turtas – efektyvinti organizacinį ir administracinį universiteto valdymą; vykdyti turto, resursų, infrastruktūros ir biudžeto panaudos kontrolę, įgyvendinant strateginius VU siekius bei tikslus.

Darbuotojų motyvacija ir darbo sąlygos – intelektiniai ištekliai, mokslininkų žinios bei kompetencijos yra universiteto gyvavimo ir klestėjimo pamatas, todėl darbuotojų veiklos motyvacija, darbo ir mobilumo sąlygos, žmogiškųjų santykių atmosfera turėtų tapti VU Tarybos veiklos prioritetais.

Tarpdalykiškumas – įveikti uždarą padalinių parapijiškumą, optimizuoti vidinę VU struktūrą, glaudinti tarpfakultetinę sąveiką plėtojant tarpdisciplinines ir daugiadisciplinines studijas bei tyrimus.

VU sąveika su visuomene – skatinti bendras veikas su verslo ir viešojo sektoriaus partneriais, pritraukiant investicijas; jautriau orientuotis ir į visuomenės poreikius, viešai reflektuojant kultūrinus, socialinius procesus šalyje bei pasaulyje ir juos formuojant.


 

Informacija apie Vilniaus Universiteto Tarybos rinkimus

Rinkimai

Š. m. gruodžio 1–2 dienomis vyks rinkimai į vieną pagrindinių Vilniaus universiteto valdymo organų – Tarybą. 

Centrinės rinkimų komisijos patvirtintas rinkėjų sąrašas.

Į VU Tarybą bus renkami 11 narių, 9 iš kurių rinks universiteto dėstytojai ir mokslo (meno) darbuotojai – 5 vidinius ir 4 išorinius narius, o likę 2 nariai bus išrinkti Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

 Procesas

Kiekvienas rinkėjas gaus du biuletenius – vienas biuletenis bus skirtas balsuoti už vieną vidinį Tarybos narį (VU darbuotoją), o kitas biuletenis bus skirtas balsuoti už 4 išorinius Tarybos narius – viso kiekvienas rinkėjas balsuos už 5 kandidatus.

Vidinių Tarybos narių rinkimai
Rinkdamas vieną vidinį Tarybos narį, kiekvienas rinkėjas balsuos už savo mokslinių interesų srities kandidatą. Kadangi Filosofijos fakultete dirba socialinių ir humanitarinių mokslų atstovai, socialinių mokslų atstovai vidinį Tarybos narį rinks iš Socialinių mokslų ir studijų plėtros srities kandidatų sąrašo, o humanitarinių mokslų atstovai – iš Humanitarinių mokslų ir studijų bei menų ir meno studijų plėtros srities kandidatų sąrašo.

Išorinių Tarybos narių rinkimai
Rinkdamas keturis išorinius Tarybos narius, kiekvienas rinkėjas balsuos už vieną kandidatą kiekvienoje iš šių keturių sričių: Lituanistikos ir kultūros plėtra; Teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtra; Aukštųjų technologijų, susijusių su biomedicinos mokslais, plėtra; Aukštųjų technologijų, susijusių su fiziniais mokslais, plėtra.

Kur vyks rinkimai?
Rinkimai vyks Centrinės rinkimų komisijos patvirtintose kamieninių akademinių padalinių vietose. Visiems VU Filologijos fakulteto ir Orientalistikos centro darbuotojams rinkimai organizuojami Filologijos fakulteto (Universiteto g. 5, Vilnius) K. Donelaičio aud.


 

Bangladešo delegacijos vizitas

banglad

Spalio 31 d. Vilniaus universitete lankėsi Bangladešo Liaudies Respublikos diplomatų delegacija, kurią sudarė ambasados Maskvoje patarėjas politikos klausimais p. Md Iqbal Hussain Khan ir patarėjas švietimo klausimais p. Andrio Drong. Svečius priėmė l.e. pareigas Vilniaus universiteto rektorius prof. Jūras Banys. Pokalbio metu buvo aptartos akademinio bendradarbiavimo tarp Vilniaus universiteto ir Bangladešo aukštųjų mokyklų perspektyvos, pasidalinta nuomonėmis apie mokslo ir studijų sritis, kuriose galėtų būti plėtojamas mokslinis bendradarbiavimas ir studentų mainai.

Po susitikimo rektorate svečiai apsilankė VUB Orientalistikos skaitykloje ir Šv. Jonų bažnyčioje. Susitikimo su Orientalistikos centro direktoriumi doc. Valdu Jaskūnu ir profesoriumi Audriumi Beinoriumi metu, daugiausia tartasi dėl galimybių Orientalistikos centro studentams vykti dalinių Bengalų kalbos ir kultūros studijų į Bangladešo universitetus, atlikti profesinę praktiką organizacijose, plėtojančiose dvišalius verslo ir kultūrinius ryšius.


 

Fabio Belafatti. Orientalism reanimated: colonial thinking in Western analysts’ comments on Ukraine

or

Vilniaus universiteto orientalistikos centro lektoriaus Fabio Belafatti straipsnis Orientalism reanimated: colonial thinking in Western analysts’ comments on Ukraine