Bendros naujienos

INLANSO pristatė Indijos kalbų programas

Inlanso blog 6420 copy2015 m. rugpjūčio 28 d. Vilnius universiteto Orientalistikos centre lankėsi Indijos kalbų ir visuomenės studijų centro (Centre of the Study of Indian Languages and Society, INLANSO) Varanasyje (Indija) akademinių reikalų direktorė dr. Miriya Malik ir Banaraso hindų universiteto profesorius emeritas Dipak Malik. Susitikime su VU Orientalistikos centro direktoriumi doc. Valdu Jaskūnu svečiai pristatė INLANSO vykdomas Indijos kalbų (hindi, o nuo 2016 m. – urdu, tamilų ir nepali) programas, visuomenės studijas, teikiamą akademinę ir socialinę paramą užsienio studentams. Dr. Miriya Malik pasidalino bendradarbiavimo su Šiaurės šalių ir Vokietijos universitetais patirtimi, buvo aptartos VU Orientalistikos centro dalyvavimo partnerio teisėmis programoje galimybės.

Indijos kalbų ir visuomenės studijų centras (INLANSO) vykdo kalbų ir visuomenės / kultūros studijų intensyvaus ir reguliaraus mokymo programas studentams, siekiantiems pagilinti šnekamosios kalbos ir gramatikos įgūdžius bei norintiems susipažinti su skirtingais Pietų Azijos visuomenės ir kultūros aspektais. Atsižvelgiant į formaliųjų universitetinių studijų reikalavimus, mokymo programos sukurtos taip, kad, dirbant individualiai ir su studentų grupėmis, būtų tenkinami besimokančiųjų lūkesčius. INLANSO sudaro galimybes Pietų Azijoje doktorantams ir tyrėjams atlikti lauko tyrimus.

VU Orientalistikos centras yra vienintelė akademinė institucija Baltijos šalyse, vykdanti Indijos ir Pietų Azijos studijas ir mokslinius tyrimus. Šiuo metu centras rengia regioninės Pietų Azijos studijų platformos įgyvendinimo Vilniaus universitete projektą, kurį ketinama pristatyti 2016 m. pradžioje. Pietų Azijos studijų platforma numato skatinti studijas, tyrimus ir informacijos sklaidą apie Pietų Aziją, inicijuoti, plėtoti ir remti regioninį bendradarbiavimą su Pietų Azijos partneriais.


 

Apvaliojo stalo diskusiją „Kinijos vaidmuo pasaulinėje ir regioninėje ekonomikoje: verslo tendecijos ir projektai“

Kinija 00085 copyLietuvos-Kinijos verslo taryba kartu su tarptautine audito ir konsultacijų įmone Deloitte Lietuva organizuoja apvaliojo stalo diskusiją „Kinijos vaidmuo pasaulinėje ir regioninėje ekonomikoje: verslo tendecijos ir projektai“

Pagrindinius pranešimus skaitys Deloitte biuro Kinijoje partneris-vyriausiasis ekonomistas Xu Sitao ir Deloitte biuro Vengrijoje verslo plėtros direktorius, ėjęs patarėjo komercijos klausimais pareigas Vengrijos ambasadoje Kinijoje, Csaba Wolf.

Diskusijoje bus aptariamos Kinijos ekonomikos tendencijos ir jų įtaka pasaulio ir Europos rinkoms, Kinijos ekonomikos reformos, Kinijos ir Baltijos šalių ekonominis bendradarbiavimas ir potencialūs bendradarbiavimo sektoriai, „One Belt, One Road“ iniciatyva ir Lietuvos įmonių galimybės ja pasinaudoti. Bus pristatytos bendrų projektų su Kinija sėkmės istorijos, aptartos Lietuvos įmonių galimybės pritraukti investicijų ir projektų iš Kinijos.

*Renginys vyks 2015 m. rugpjūčio 28 d. (penktadienį) 10:00-12:00 val. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, Vokiečių g. 10, 402 auditorijoje (**IV** a.).

*Renginys vyks anglų kalba.

Lietuvos-Kinijos verslo tarybos pirmininkas Osvaldas Čiukšys maloniai kviečia Jus ir Jūsų studentus dalyvauti renginyje.

Renginio programa.


 

Šiuolaikinių Azijos studijų programos absolventai – tarp patraukliausių darbo rinkoje

OC diplomu iteikimas 2015 interGegužės mėnesį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), pristatė tyrimo „Specialistų kvalifikacijų žemėlapis, pirminė analizė“, rezultatus apibendrinančią ataskaitą.

Remiantis 2012–2013 m. Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS), Sodros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, ataskaitoje nagrinėjamas klausimas, kaip skirtingų krypčių grupių absolventams sekasi įsidarbinti. 

Į šį klausimą atsakoma pasitelkus dvi pagrindines perspektyvas: kaip greitai absolventams sekasi įsidarbinti, lyginant su šalies užimtumo lygiu, ir kaip skiriasi absolventų atlyginimas, lyginant su šalies vidutiniu atlyginimu. Šioje analizėje nebuvo įtraukti duomenys apie asmenis, dirbančius karinėse ir joms prilygintose struktūrose bei tarptautinėse organizacijose.

Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pirminė analizė parodė, kad regiono kultūros studijų kryptis ir jai priklausanti Orientalistikos centro Šiuolaikinių Azijos studijų magistrantūros programa patenka į žaliąją – Lietuvos darbo rinkoje paklausių absolventų – zoną. Orientalistikos centro magistrantų įsidarbinimas siekia 82 proc. ir daugiau nei 12 proc. viršija šalies metinį rodiklį. Analizė patvirtino, kad baigusieji Šiuolaikinių Azijos studijų programą vidutiniškai uždirba daugiausia iš visų humanitarinių mokslų Istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės absolventus. Jų vidutinis atlyginimas 2013 metais vidutiniškai siekė 2698 Lt ir daugiau nei dviem trečdaliais viršijo kitas krypčių grupės programas baigusių absolventų atlyginimo vidurkį.

Šiuolaikinių Azijos studijų magistrantūros programa VU Orientalistikos centre vykdoma nuo 2006 metų. Šiuo metu tai vienintelė humanitarinių mokslų regionų kultūros studijų krypties magistrantūros studijų programa Lietuvoje. Šioje tarpdalykinėje studijų programoje derinamas Azijos studijų metodų išmanymas ir gilinamasis dviejų Azijos regionų – Rytų ir Pietų Azijos – šiuolaikinių kultūrų ir visuomenių pažinimas. Centro puoselėjama tarpdalykinė į tarptautiškumą orientuota akademinė aplinka laiduoja aukštas absolventų tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijas bei šių kompetencijų pritaikomumą skirtingose profesinės veiklos srityse.

Plačiau su specialistų kvalifikacijų žemėlapio pirmine analize galite susipažinti čia


 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Indijos universitetu

20150530 Susitikimas su Indijos universiteto atstovaisGegužės 30 d. delegacijos iš Dev Sanskriti Vishwavidyalaya (Dev Sanskriti universitetas, Haridvaras, Indija) vizito Orientalistikos centre metu šio universiteto prorektorius dr. Chinmay Pandya ir Orientalistikos centro direktorius doc. Valdas Jaskūnas pasirašė institucinio bendradarbiavimo sutartį. Sutartis numato galimybes bendradarbiauti indologijos ir baltistikos studijų srityse skatinant bendras iniciatyvas ir plėtojant kalbų, literatūros ir kultūros studijas bei mokslinius tyrimus.

Sutartis pasirašyta Baltijos studijų centro Dev Sanskriti universitete įkūrimo išvakarėse. Šis centras – kol kas pirmasis ir vienintelis toks Indijoje – numato plėtoti akademinę ir kultūrinę veiklą, susijusią su Baltijos šalių pažinimu ir baltistikos studijų sklaida, vykdyti projektus, įtraukiančius Lietuvos ir Latvijos mokslininkus bei studentus. Pirmasis jau pradėtas vykdyti projektas – tarptautinio mokslinių straipsnių rinkinio apie Baltijos šalių ir Indijos lingvistinius ir kultūrinius ryšius publikavimas.

Sutarties pasirašymo metu Centro direktorius Valdas Jaskūnas pažymėjo, kad bendradarbiavimas su Indijos universitetu atveria naujas galimybes Orientalistikos centro indologijos studentams vykti dalinių studijų ar profesinės praktikos į Dev Sanskriti universitetą, o mokslininkams – prisidėti prie šiame universitete steigiamo Baltijos studijų centro veiklos. Jis pasidžiaugė, kad į bendradarbiavimą nuo pat pradžių įsitraukė ir VU Filologijos fakulteto Baltistikos studijų katedros mokslininkai, tęsiantys ilgametes indoeuropeistikos tradicijas Vilniaus universitete.

Dr. Chinmay Pandya pabrėžė, kad privataus Dev Sanskriti universiteto akademinė aplinka išskirtinė tuo, jog akademinė veikla derinama su įtraukia socialine veikla. Universitetas plėtoja ryšius su daugeliu Vakarų šalių universitetų ir sudaro ypač palankias studijų ir viešnagės sąlygas atvykstantiems studentams, kurie studijų metu sutinka pritaikyti profesines žinias ir įgūdžius vietinėje bendruomenėje, moko savo gimtosios kalbos ar į ją verčia tekstus. Taip pat Chinmay Pandya patikino, kad Dev Sanskriti universitetas yra pasirengęs skirti dvi stipendijas Lietuvos piliečiams pilnoms magistrantūros ir doktorantūros studijoms.


 

Diskusija „Orientalistika, civilizacinė ir kultūrinė komparatyvistika Lietuvoje“

Diskusija MA 2015 05 12 atsklandaMaloniai kviečiame Jus 2015 m. gegužės 12 d. (antradienį) dalyvauti diskusijoje „Orientalistika, civilizacinė ir kultūrinė komparatyvistika Lietuvoje: iš sovietmečio į ateitį“. 

Dalyvauja: LMA tikrasis narys prof. Antanas ANDRIJAUSKAS,
prof. Audrius BEINORIUS, dr. Valdas JASKŪNAS, dr. Naglis KARDELIS,
dr. Loreta POŠKAITĖ, dr. Vytautas RUBAVIČIUS, dr. Aivaras STEPUKONIS.
Diskusijai vadovauja dr. Vytautas RUBAVIČIUS.

Renginys vyks Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Pradžia – 17.30 val.


  

Vieša prof. A. Beinoriaus paskaita Heidelbergo universitete

Audrius Beinorius 20150416 inter2015 m. balandžio 16 d., VU Orientalistikos centro profesorius Audrius Beinorius skaitė viešą paskaitą „Astrologija ir divinacinės praktikos Indijoje: filosofiniai, religiniai ir socialiniai pamatai“ Heidelbergo (Vokietija) universiteto Pietų Azijos institute.
Heidelbergo universiteto Pietų Azijos institutas yra seniausia tokio pobūdžio institucija Vokietijoje, savo veiklą pradėjusi dar 1962 metais. Institutas vykdo mokslinę, tiriamąją veiklą bei studijų programas, susijusias su Pietų Azijos regionu. Jame viešas paskaitas dažnai skaito regiono ekspertai iš viso pasaulio.

Trumpą prof. A. Beinoriaus paskaitos aprašymą anglų kalba galite rasti šiuo adresu:
http://www.sai.uni-heidelberg.de/nsp/pdf/beinorius.pdf

 


 

Orientalistikos centre lankėsi naujasis Indijos ambasadorius

Indijos ambasadorius 20150413 interBalandžio 13 d. Orientalistikos centre lankėsi naujasis Lenkijai ir Lietuvai akredituotas Indijos Respublikos ambasadorius J. E. p. Ajay Bisaria. Susitikime su Orientalistikos centro direktoriumi doc. Valdu Jaskūnu taip pat dalyvavo Indijos Respublikos garbės konsulas Lietuvoje p. Rajinder Kumar Chaudhary, Indijos ambasados pirmasis sekretorius p. G. R. Meena, Lietuvos–Indijos forumo prezidentas Vytis Vidūnas, Centro dėstytojai indologai.

Valdas Jaskūnas supažindino ambasadorių su Centre vykdomomis indologijos studijomis ir tyrimais, pasidalino akademinio bendradarbiavimo su regiono indologijos centrais ir partneriais Indijoje patirtimi, aptarė galimybes skatinti indologijos studentų mobilumą dalinėms studijoms Indijos aukštosiose mokyklose. Ambasadorius pritarė idėjai, jog labai svarbu, kad pirmos studijų pakopos indologijos studentai studijų metu semestrą arba metus praleistų Indijoje. J. E. p. Ajay Bisaria išsakė įsitikinimą, jog Lietuvos ir Indijos verslo kompanijos galėtų būti tokių stipendijų steigėjai. Apsilankęs VUB Orientalistikos skaitykloje ambasadorius patikino, kad Indijos ambasada ir toliau pagal galimybes teiks paramą bibliotekos indologijos sekcijos atnaujinimui.

Susitikime ambasadoriui buvo pristatyta Lietuvos–Indijos forumo veikla, jau šešerius metus iš eilės organizuojamas klasikinių Indijos menų festivalis „Sursadhana“. Savo ruožtu svečias išreiškė Indijos ambasados paramą iniciatyvoms, didinančioms Indijos kultūros sklaidą Vilniuje ir Lietuvos regionuose ir pasiūlė Centrui, bendradarbiaujant su Lietuvos–Indijos forumu, išsamiai pristatyti Lietuvos indologinius tyrimus elektroninėje erdvėje.

Vėliau svečiai susitiko su Vilniaus universiteto rektoriumi prof. Artūru Žukausku, apžiūrėjo Universiteto biblioteką, Šv. Jonų bažnyčią, freskas Lituanistikos centre.


 

Studentų sinologų vertimai pristatė Lietuvos jaunųjų literatų kūrybą Kinijoje

skelbimas 2Nuo šių metų spalio mėnesio Europos Sąjungos delegacijos Kinijoje iniciatyva vyksta jaunimo literatūros projektas Flash Europa 28. Jis vykdomas kartu su ES šalių narių ambasadomis Kinijoje ir partneriais valstybėse narėse. Pagrindinis projekto partneris – Kinijos literatūros asociacija Bookworm. Nacionalinio konkurso metu Lietuvoje buvo atrinkti penki jaunųjų literatų kūriniai, kuriuos į kinų kalbą išvertė Orientalistikos centro studentai sinologai Karolina Kaniušėnaitė, Rokas Grižas ir OC absolventė Barbora Drąsutytė. Nuo šiol pusmetį šie kūriniai bus laisvai prieinami Kinijos auditoriai įvairiais socialinės medijos kanalais. Su kūriniais ir jų vertimais į kinų kalbą galite susipažinti čia.