Bendros naujienos

Bendruomenei pristatyta Orientalistikos centro veikla

20160321 Prie ataskaitos 22016 m. kovo 18 d. Vilniaus universiteto Orientalistikos centre bendruomenei buvo pristatyta Centro mokslinės veiklos 2015 metais ataskaita. Direktorius Valdas Jaskūnas apžvelgė svarbiausius praėjusių metų įvykius, Centro mokslininkų veiklos rezultatus, supažindino su studijų, bendruomenės ir valdymo programų situacijos analize. Renginyje dalyvavo ir svečiai: Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanas prof. dr. Arūnas Poviliūnas, LR Užsienio reikalų ministerijos Lotynų, Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamento direktoriaus pavaduotoja Diana Mickevičienė, taip pat Annos Lindh fondo Lietuvos tinklo koordinatorius Andrius Bečys.

VU Orientalistikos centro veiklos 2015 m. ataskaitą galite rasti VU intranete http://www.epaslaugos.vu.lt/


 

Aptartas dvišalis akademinis bendradarbiavimas su Iraku

20160119 Irako veliava2016 m. sausio 19 d. Orientalistikos centre lankėsi Varšuvoje reziduojantis Irako ambasadorius Lietuvai p. Assad S. Abo Gulal. Susitikimo metu Orientalistikos centro direktorius doc. Valdas Jaskūnas pristatė Centre vykdomas arabistikos ir islamistikos studijas bei mokslinius tyrimus, aptarė akademinius ryšius su Artimųjų Rytų universitetais. Direktorius pabrėžė mokslininkų bendradarbiavimo ir studentų mainų svarbą plėtojant Orientalistikos centre Artimųjų Rytų studijas, būtinybę pritraukti gimtakalbius dėstytojus dėstyti arabų kalbą nuo rudens semestro pranuojamoje vykdyti Artimųjų Rytų studijų programoje.

Ambasadorius išreiškė paramą akademinių ryšių tarp Vilniaus universiteto ir Irako universitetų stiprinimui. Abi pusės aptarė galimybę inicijuoti bendradarbiavimą tarp Orientalistikos centro ir Kufos universiteto Arabistikos departamento, pagal galimybes skatinti dvišalius akademinius ryšius. 


Geriausio dėstytojo premija įteikta lektoriui dr. Vyčiui Siliui

V. Silius admin interGruodžio 22 d. Teatro salėje vyko iškilmingas renginys „2015-uosius metus palydint“. Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas apibendrino praėjusių metų pasiekimus. Jis pasidžiaugė pagerėjusiais studentų priėmimo rezultatais, aukštais įvertinimais tarptautiniuose reitinguose, pabrėžė jau pradėtų reformų svarbą. „Paskutinėmis šių metų dienomis linkiu susikaupti, prisiminti nuveiktus gerus darbus, sukaupti drąsą, kurios prireiks įgyvendinant naujus iššūkius“, – kalbėjo rektorius.

Šventiniame renginyje pagerbti 2015 m. labiausiai nusipelnę Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, išdalytos mokslo premijos, pasveikinti geriausi fakultetų dėstytojai. Geriausio dėstytojo premija įteikta ir Orientalistikos centro lektoriui dr. Vyčiui Siliui. Nuoširdžiai sveikiname!

Parengta pagal Informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus informaciją

Šaltinis: VU naujienos / Metams baigiantis, išdalytos Rektoriaus premijos / 2015-12-22

Prieiga internete: http://naujienos.vu.lt/srautas/metams-baigiantis


 

Šventinis sveikinimas

Kalėdu zibureliai 2015Mieli orientalistai,

Širdingai sveikinu Jus Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga.

Tai brandus metų laikas, kai galime atsigręžti į save, apmąstyti, ką kiekvienas nuveikėme. Naujieji suteiks naujų galimybių ryžtingai siekti užsibrėžtų tikslų. Susitelkime, drąsiai priimkime iššūkius, stiprinkime mūsų bendruomenę, dirbkime ir džiaukimės kartu.

Linkiu, kad 2016-ieji taptų originalių idėjų, naujų kūrybinių sumanymų ir prasmingų pasiekimų metais. Telydi Jus laimė ir sėkmė.

Šviesių, turiningų ir dosnių metų!

 Orientalistikos centro direktorius Valdas Jaskūnas


ALF Lietuvos tinklas aptarė galimybes pabėgėlių krizei spręsti

20151103 Anna Lindh inter2015 m. spalio 30 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje įvyko antrasis Annos Lindh fondo (ALF) Lietuvos tinklo migracijos ir pilietiškumo iniciatyvinės darbo grupės susitikimas, kurio metu aptarti tolimesni tinklo narių žingsniai, prisidedant prie pabėgėlių iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionų integracijos Lietuvoje. Susitikime VU Orientalistikos centrą atstovavo direktorius Valdas Jaskūnas ir Artimųjų Rytų studijų koordinatorė Augustė Grižibauskaitė.

Susitikimas organizuotas siekiant apžvelgti prie iniciatyvinės grupės prisijungusių organizacijų ir institucijų siekius bei galimybes, prisidedant prie Lietuvos pasiruošimo priimti pabėgėlius iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionų ir jų integracijos, taip pat išspręsti klausimus, susijusius su iniciatyvinės grupės veiksmų strategija ir informacijos sklaida tarp tinklo narių. Susitikime dalyvavusios organizacijos ir institucijos pristatė konkrečias savo veiklos rūšis, galimybes ir idėjas pabėgėlių integracijos ir Lietuvos visuomenės švietimo klausimais, kurias galėtų įgyvendinti per ALF Lietuvos tinklą.

Tinklo nariai nutarė plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą, organizuoti jungtines veiklas, kurias įgyvendinti gali padėti ALF Lietuvos tinklo patirtis bei jo narių kompetencijos. VU OC ALF Lietuvos tinklui pasiūlė Azijos ir Artimųjų Rytų studijų specialistus, gebančius dirbti tarpdisciplinėje komandoje ir galinčius padėti spręsti darbe su pabėgėliais ir migrantais kylančias socialines problemas, taip pat vertimo iš/į arabų, turkų, persų, dari kalbų bei komunikacijos, kultūrinės ir religinės integracijos temomis konsultavimo paslaugas.

Susitikime buvo nutarta skirtingas organizacijas nares apjungti bendram tikslui, taip pat sukurti pabėgėlių integracijos ir visuomenės informavimo strategiją. Nuspręsta dėl darbo grupės struktūros ir vientisos programos sukūrimo. Susitikime pabrėžta mokymų, seminarų ir konferencijų, skirtų dirbančiųjų su perkeltaisiais asmenimis specialistų organizavimo ir Lietuvos visuomenės informavimo svarba. Buvo pritarta idėjai dėl metodinės medžiagos susisteminimo bei mokymų migracijos klausimais programos rengimo. Sukurta bendra internetinė platforma, kurioje bus galima rasti visą informaciją apie pabėgėlių kultūrinę terpę, darbo su mažumomis bei pabėgėliais organizavimą, tolerancijos mokyklose bei kitose švietimo institucijose skatinimą.

Annos Lindh fondas – 2004 metais keturiasdešimt dviejų valstybių įkurta tarptautinė, tarpvalstybinė institucija, atsakinga už tarpkultūrinius projektus tarp Europos ir Viduržemio jūros regionų. Fondą sudaro Aleksandrijoje (Egipte) įsikūręs sekretoriatas ir didžiausias Europos Viduržemio jūros regiono organizacijų ir institucijų tinklas, susidedantis iš 42 nacionalinių tinklų, jungiantis daugiau nei 4000 narių. VU Orientalistikos centras yra vienas ALF Lietuvos tinklo steigėjų ir narių.


Dr. Deimantui Valančiūnui įteiktas Indijos vyriausybės apdovanojimas

20150928 Apdovanojimai 0117 red2015 m. rugsėjo 10–12 dienomis Vilniaus universiteto Orientalistikos centro ir Filologijos fakulteto lektorius dr. Deimantas Valančiūnas dalyvavo dešimtojoje Pasaulinėje hindi kalbos konferencijoje (Vishwa Hindi Sammelan) Bhopalo mieste (Indija). Konferencijoje buvo nagrinėjamas hindi kalbos vaidmuo pasaulyje.

Rajnath Singh, Indijos vidaus reikalų ministras, įteikė apdovanojimus už hindi kalbos populiarinimą keturiasdešimčiai kultūros ir mokslo atstovų iš įvairių pasaulio šalių. Indijos vyriausybės apdovanojimas (Vishwa Hindi Samman) už hindi kalbos sklaidą ir populiarinimą užsienyje taip pat buvo įteiktas ir Vilniaus universiteto atstovui dr. Deimantui Valančiūnui.

Renginį, kuriame apsilankė net keli tūkstančių lankytojų, inauguravo Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi.


 

Annos Lindh fondo Lietuvos tinklas aptarė pabėgėlių krizę

Anna Lindh Foundation logo 09222015 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje vyko Annos Lindh fondo (ALF) Lietuvos tinklo iniciatyvinės grupės susitikimas, kurio metu diskutuota, kaip tinklo narės gali prisidėti prie Lietuvos pasiruošimo priimti pabėgėlius iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionų bei jų integracijos. Susitikime VU Orientalistikos centrą atstovavo direktorius Valdas Jaskūnas ir Artimųjų Rytų studijų koordinatorė Augustė Grižibauskaitė.

Susitikimas organizuotas siekiant atsakyti į klausimus, kokių veiksmų būtina imtis norint tinkamai paruošti visuomenę ir pabėgėlių priėmimą vykdančias organizacijas, kaip sumažinti galimą konfrontaciją bei palengvinti atvykėlių integraciją Lietuvoje. Susitikimo dalyviai sutarė, kad šiuo metu randasi daug skirtingų pilietinių bei organizuotų iniciatyvų, kurios atskirais atvejais kelia abejones dėl jų ilgalaikiškumo, savanorių duomenų apsaugos bei realios naudos, siekiant sėkmingai pasiruošti pabėgėlių integracijai Lietuvoje.

Susitikime buvo suformuoti esminiai žingsniai, kuriuos įgyvendinti gali padėti ALF Lietuvos tinklo patirtis ir jo narių kompetencijos. Pirma, pritarta idėjai sukurti bendrą internetinę platformą, kurioje būtų galima rasti visą informaciją apie darbo su mažumomis bei pabėgėliais organizavimą, tolerancijos mokyklose bei kitose švietimo institucijose skaitinimą. Institucijos ir organizacijos, dirbančios su pabėgėliais ar galinčios konsultuoti pabėgėlių priėmimo ir integravimo klausimais, šioje platformoje galėtų pristatyti savo ekspertinius išteklius ir vykdomas veiklas. Antra, pabrėžtas poreikis formuoti į problemos sprendimą orientuotų kompetencijų ugdymo ilgalaikę politiką, apimančią galimybių studijų rengimą, mokymo metodikų bei tikslinių grupių vadovų rengimą, tarptautinių organizacijų patirties perėmimą ir pritaikymą Lietuvai, skirtingų pabėgėlių kultūrų, religijų pristatymą žiniasklaidoje.

Susitikimo dalyviai sutarė formuoti ilgalaikę ALF Lietuvos tinklo darbo grupę, dirbančią ALF migracijos ir pilietiškumo prioritetų klausimams spręsti.

Annos Lindh fondas – 2004 metais keturiasdešimt dviejų valstybių įkurta tarptautinė, tarpvalstybinė institucija, atsakinga už tarpkultūrinius projektus tarp Europos ir Viduržemio jūros regionų. Fondą sudaro Aleksandrijoje (Egiptas) įsikūręs sekretoriatas ir didžiausias Europos Viduržemio jūros regiono organizacijų ir institucijų tinklas, susidedantis iš 42 nacionalinių tinklų, jungiantis daugiau nei 4000 narių. VU Orientalistikos centras yra vienas ALF Lietuvos tinklo steigėjų ir narių.


Sveikiname kolegą dr. Vytį Silių

V. Silius su prezidente 20150907Sveikiname Vilniaus universiteto Orientalistikos centro sinologijos lektorių dr. Vytį Silių tapusį Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos rengto geriausios 2014 metų disertacijos konkurso laureatu.

2015 m. rugsėjo 7 d. priėmimo pas Lietuvos Respublikos Prezidentę metu buvo pagerbti konkurso laureatai.

2014 m. birželio 30 d. lektorius Vytis Silius Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją „Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose“.

Lietuvos mokslų akademijos organizuotuose geriausios 2014 metų disertacijos rinkimuose jis taip pat buvo apdovanotas pagyrimo raštu kaip vienos geriausių humanitarinių ir socialinių mokslų srityje disertacijos autorius.