Bendros naujienos

Diplomai įteikti VU Orientalistikos centro absolventams

OC absolventai 2016134500442016 m. birželio 15 d. Šv. Jonų bažnyčioje vyko iškilminga diplomų teikimo ceremonija. Vilniaus universiteto diplomai įteikti 7 Orientalistikos centro Šiuolaikinių Azijos studijų programos magistrams ir 38  Azijos studijų programos bakalaurams (9 indologams, 14 japonologų, 14 sinologų ir 1 iranistei). Cum laude diplomai įteikti magistrei Jorūnei Rimeisytei ir bakalaurams japonologei Miglei Dumšaitei, indologams Šarūnui Šimkui ir Gabijai Vosyliūtei.  

Diplomų teikimo ceremonijoje dalyvavo nepaprastasis ir įgaliotasis Japonijos ambasadorius Lietuvai J.E. Toyoei Shigeeda, Indijos garbės konsulas Lietuvoje Indijos Oro pajėgų atsargos pulkininkas leitenantas Rajinder Kumar Chaudhary, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamento Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalių skyriaus vedėja Liana Vazbienė, Zabolis Partners ir Baltic RED verslo plėtros direktorius Guido Wolf, Vilniaus universiteto studijų prorektorė doc. Nijolė Radavičienė.

Su japonijos ambasadoriumi 20160615 copyCeremonijos metu JE Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda pasveikino absolventus, taip pat Orientalistikos centro docentei dr. Daliai Švambarytei ir lektorėms Violetai Devėnaitei bei Jurgitai Ignotienei įteikė padėkos raštus už indėlį plėtojant draugiškus Japonijos bei Lietuvos santykius, ugdant japonologus ir prisidedant prie japonų kalbos ir kultūros sklaidos.

 

VU Orientalistikos centro direktoriaus doc. Valdo Jaskūno kalba,
pasakyta 2016 m. birželio 15 d. Šv. Jonų bažnyčioje
diplomų įteikimo Azijos studijų absolventams ceremonijos metu


 

Konkursas „Kinų kalbos tiltas“

Kinu kabos konkurso nugaletoja 2016 copy copy copy2016 m. gegužės 9 d. Vilniaus universitete vyko Konfucijaus instituto ir Kinijos ambasados organizuotas antrasis Lietuvoje kinų kalbos konkursas „Kinų kalbos tiltas”.

Konkurso dalyviai iš Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir M. Romerio universitetų vertinimo komisijai bei žiūrovams demonstravo savo kinų kalbos ir Kinijos kultūros žinias – pirmoje dalyje pasakojo apie savo svajones, o antrojoje atsakinėjo į klausimus susijusius su Kinijos istorija, geografija, kultūra. Smagiausioje konkurso dalyje dalyviai rodė savo talentus – kaligrafijos, poezijos skaitymo ir dainavimo įgūdžius.

Nugalėtoja tapo Vilniaus universiteto Orientalistikos centro sinologijos programos ketvirto kurso studentė Saulė Bulavaitė. Antrąją vietą užėmė Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centro ketvirto kurso studentas Rimvydas Markevičius, trečiąją – M. Romerio universitete kinų kalbą besimokanti VU Teisės fakulteto studentė Agnė Ganytė. Orientalistikos centro sinologijos programos pirmo kurso studentėms – Kristinai Budrytei ir Karolinai Kardokaitei buvo įteikti paskatinimo prizai.

Renginyje dalyvius palaikė ir nugalėtojus sveikino Kinijos Liaudies Respublikos ambasados ministras patarėjas ponas Ma Taotao su žmona muzike Fu Chenchen, Vilniaus universiteto Orientalistikos centro direktorius Valdas Jaskūnas, VDU Azijos studijų centro direktorius Aurelijus Zykas, M. Romerio universiteto Azijos centro direktorė Rasa Vilnienė ir Edukologijos universiteto Plėtros ir ryšių direkcijos vadovas Kęstutis Šalavėjus.

Nuoširdžiai dėkojame dalyviams už ryžtą, drąsą, skirtą laiką ir puikius pasirodymus. Širdingai sveikiname nugalėtojus! Saulė Bulavaitė atstovaus Lietuvą liepos pabaigoje Kinijoje vyksiančiame konkurso „Kinų kalbos tiltas“ finale, o Rimvydas Markevičius dalyvaus šio konkurso vasaros stovykloje Kinijoje.

Linkime visiems studentams sėkmės mokantis kinų kalbą ir tikimės, jog kitais metais sulauksime dar daugiau norinčiųjų išbandyti savo jėgas šiame konkurse.

Kinu kalbos konkurso dalyviai 2016 copy


Augustė Grižibauskaitė dalyvavo Europos Tarybos mokymuose Tunise

201650516 mokymai Tunise2016 m. gegužės 1–8 dienomis Orientalistikos centro Artimųjų Rytų studijų mobilumo koordinatorė Augustė Grižibauskaitė dalyvavo Europos Tarybos ir Portugalijos „North-South Centre“ organizuotuose tarptautiniuose mokymuose ,,Challenging Stereotypes and Identities to promote Gender Equality” (CSI-Gender EQ). Mokymai vyko 4-ojo Viduržemio jūros regiono jaunimo ir pasaulinio pilietiškumo universiteto (4th Mediterranean University on Youth and Global Citizenship) – renginio, skirto Europos ir Arabų šalių jaunimo bendradarbiavimui, – metu Tunise, Hamameto mieste.

Šie neformalaus švietimo mokymai buvo skirti jauniems pilietinės visuomenės aktyvistams iš Europos valstybių ir Pietinio Viduržemio jūros regiono, įsitraukusiems į veiklą švietimo ir žiniasklaidos srityse. Mokymų metu buvo stiprinama dalyvių ir jų atstovaujamų organizacijų bei institucijų kompetencija kovoti prieš stereotipus ir šališkumą lyčių atžvilgiu ir įgyvendinti projektus, skatinančius aktyvų pilietiškumą, tarpkultūrinį dialogą, lyčių lygybę, moterų įgalinimą ir kovą prieš ksenofobiją. Dalyviai dalinosi patirtimis ir praktikomis, dalyvavo konferencijose ir užsiėmimuose, kurių metu buvo aprūpinti priemonėmis ir metodais efektyviam darbui su jaunimu ir jo švietimui bei vystė naujų bendrų projektų Viduržemio jūros regione idėjas.

Mokymų metu A. Grižibauskaitė bendravo su Tuniso, Maroko, Alžyro, Egipto, Jordanijos ir Palestinos nevyriausybinių jaunimo ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovais ir aiškinosi Orientalistikos centro studentų arabistų profesinių praktikų galimybes. Taip pat A. Grižibauskaitė aptarė OC ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą švietimo ir gebėjimų ugdymo projektams vykdyti, į kuriuos būtų įtraukiami OC studentai.

A. Grižibauskaitė mokymų metu įgytus gebėjimus taikys darbui su studentais, didins jų informuotumą apie problemas, su kuriomis susiduria moterys ir pilietinė visuomenė Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione, ir skatins OC studentų įsitraukimą į bendrus projektus su nevyriausybinėmis Viduržemio jūros regiono organizacijomis.

Studentai, susidomėję profesinėmis praktikomis ir jungtiniais projektais Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose,
kviečiami kreiptis el. pašto adresu


 

Orientalistikos centro atstovė Libane aptarė akademinį bendradarbiavimą su Artimųjų Rytų universitetais

20160423 Libanas foto int2016 m. balandžio 16–23 dienomis Orientalistikos centro Artimųjų Rytų studijų mobilumo koordinatorė Augustė Grižibauskaitė atstovavo Vilniaus universitetui Libane vykusioje Erasmus Mundus „Dunia Beam“ projekto baigiamojoje konferencijoje ir Libano Amerikos universiteto (Lebanese American University) organizuotoje tarptautinių studijų savaitėje. 

Konferencijos metu A. Grižibauskaitė diskutavo apie VU bendradarbiavimo su Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono aukštojo mokslo institucijomis galimybes Erasmus+ programos rėmuose ir tarptautinių ryšių vystymo svarbą, dalinosi idėjomis apie naują gebėjimų stiprinimo projektą bendradarbiaujant su Viduržemio jūros regiono universitetais, skirtą jaunimo įgalinimui tarptautinių profesinių praktikų pagalba, studijų kokybės Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione kėlimui, kovai prieš jaunimo nedarbą. Tarptautinių studijų savaitėje A. Grižibauskaitė pristatė studijas VU, kurios sulaukė susidomėjimo tarp gausybės studentų libaniečių iš įvairiausių šalies universitetų. Studentai ypač domėjosi laipsnį suteikiančiomis magistro studijomis ir dalinėmis studijomis Lietuvoje medicinos, farmacijos, verslo, teisės ir informacinių technologijų srityse. 

Vizito Libane metu A. Grižibauskaitė stiprino akademinius ryšius tarp VU ir Europos bei Artimųjų Rytų universitetų. Akademiniu bendradarbiavimu su VU itin domėjosi Palestinos „Al-Najah“ valstybinis universitetas, Betliejaus universitetas, Birzeito universitetas, Jordanijos gamtos mokslų ir technologijų universitetas, Princesės Sumaya technologijų universitetas, Libano Amerikos universitetas, Beiruto Amerikos universitetas ir Granados universitetas. Universitetų atstovams A. Grižibauskaitė pristatė studijas VU ir nuo rudens semestro planuojamą vykdyti Artimųjų Rytų studijų programą Orientalistikos centre, aptarė mokslininkų bendradarbiavimo ir studentų mainų svarbą plėtojant naująją Artimųjų Rytų studijų programą.

Centro atstovė susitikimų su Libano Amerikos universiteto ES-Erasmus Mundus projektų koordinatoriumi Fuad Hashwa ir Menų ir mokslų fakulteto dekanu Nashat Mansour metu aptarė dvišalę sutartį tarp abiejų universitetų, studentų arabistų mainų ir akademinio personalo vizitų galimybes, įsitraukimą į bendrus tarptautinius projektus ateityje. Susitikime su Beiruto Amerikos universiteto tarptautinių programų direktore Hala Dimechkie bei Arabų ir Artimųjų Rytų studijų centro direktoriaus pavaduotoja Aliya Saidi A. Grižibauskaitė skatino tolesnį bendradarbiavimą Erasmus+ projektuose, įtraukiant OC studentus arabistus, dvišalių akademinių ryšių plėtojimą. Beiruto Amerikos universitetas ypač domėjosi VU Fizikos fakultetu ir Nacionaliniu fizinių ir technologijos mokslų centru.

A. Grižibauskaitė vizito metu taip pat susitiko su Libano nevyriausybinių organizacijų, veikiančių humanitarinės pagalbos srityje, atstovais ir aiškinosi OC studentų arabistų profesinių praktikų galimybes. Aptarta galimybė bendradarbiauti su skėtine organizacija Libane, kurios narės galėtų pasiūlyti profesinių praktikų vietų OC studentams kasmet.

Studentai, susidomėję akademiniais mainais ir profesinėmis praktikomis Artimuosiuose Rytuose, kviečiami kreiptis el. pašto adresu .


 

Skirkite 2% GPM Vilniaus universiteto Orientalistikos centrui

Parama 1 2016Mieli Vilniaus universiteto bendruomenės nariai,

kviečiame tapti Vilniaus universiteto Orientalistikos centro rėmėju /-a.

Skirdami 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio turite galimybę prisidėti
prie kultūrinių ir mokslinių projektų įgyvendinimo, infrastruktūros gerinimo.

Pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai galite dviem būdais:
internetu per elektroninio deklaravimo sistemą
arba nustatytos formos prašymą FR5012 užpildyti ranka ir pristatyti
arba atsiųsti paštu į savo gyvenamosios vietos Valstybinę mokesčių inspekciją iki 2016 m. gegužės 1 d.

Informacija apie paramos gavėją:

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje): 2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 211950810
Mokesčio dalies paskirtis (E3 laukelis formoje): įrašykite, kokiam tikslui norite skirti savo paramą – galite nurodyti Vilniaus universitetą arba tam tikrą konkretų padalinį – skirti paramą VU Orientalistikos centrui.
Universitetą galite paremti ir bankiniu pavedimu į universiteto sąskaitą
Nr. LT057300010097578571, AB „SWEDBANK“.
Mokėjimo paskirtyje nurodykite pageidaujamą remti iniciatyvą.

Dėkojame, kad esate su mumis!


University of Latvia took over the chair of the BAAS

20160407 baasvaike1 copyFrom 7 to 9 April 2016, the 2nd Baltic Alliance for Asian Studies (BAAS) Conference took place at the University of Tartu (UT) followed by the BAAS Board meeting on the 9 April.

Three keynote speeches, 90 papers in 11 panels and 7 sections and 13 poster presentations were held during the three-day-conference. Beside three Baltic countries, Asian Studies’ scholars from 16 other countries (Austria, Azerbaijan, China, Croatia, Finland, Germany, Hungary, Iran, Israel, Italy, Poland, South Korea, Taiwan, Thailand, UK, USA) were among participants.

The conference was organised by the UT Centre for Oriental Studies, which was the 2014–2016 chair of the BAAS, together with the Faculty of Arts and Humanities.

Conference website: https://balticasianstudies.wordpress.com/

BAAS was founded in 2013 by the representatives of the academic units of Asian Studies of the five Baltic universities: the University of Latvia (Riga), Tallinn University, University of Tartu, Vilnius University, and Vytautas Magnus University (Kaunas). Its aim is to promote cooperation of Baltic scholars of Asian studies and increase international visibility of the Asian studies in the three Baltic countries. The 1st BAAS Conference took place in April 2014 and was hosted by the Centre of Oriental Studies of the Vilnius University. The conferences take place every two years at the different universities on a rotational basis.

On the BAAS Board meeting on 9 April 2016 in Tartu there was agreed that the Department of Asian Studies of the University of Latvia will host the 3rd BAAS Conference in 2018 and the chair of the BAAS for the next two-year-period of 2016–18. The Centre for Asian Pacific Studies of the Tallinn University of Technology was adopted as the sixth member institution of the BAAS.


Konferencija apie atvykusių asmenų integraciją Lietuvoje ir kitose Europos šalyse

20151103 Anna Lindh interBalandžio 12 d. Annos Lindh fondo (ALF) Lietuvos tinklas kartu su Vilniaus universiteto Orientalistikos centru organizuoja konferenciją „Naujai atvykusių asmenų integracija Lietuvoje ir kitose Europos šalyse“.

Renginio pradžia – 10 val. Vieta – VU Teatro salė.

Pastarųjų tarptautinių įvykių akivaizdoje kyla vis daugiau klausimų, susijusių su Lietuvos ir kitų Europos šalių pasirengimu integruoti naujai atvykusius asmenis į savo visuomenes bei šios integracijos priemonių pasekmėmis.

Integracijos procesas nėra vienalytis, nėra recepto, kuris tiktų visoms šalims bei visuomenėms. Vidinis konfliktas tarp pamatinių krikščioniškų vertybių, vyraujančių Lietuvoje, ir baimės dėl galimo atvykėlių srauto iš Šiaurės Afrikos bei Artimųjų Rytų kuria naujas baimes, skaldo Lietuvos visuomenę.

Ar Lietuva yra pasiruošusi naujai atvykusių asmenų integracijai šalyje? Kaip integracijos klausimus sprendžia užsienio šalys? Koks vaidmuo integracijos procesuose tenka žiniasklaidai? Tai klausimai, į kuriuos konferencijoje bus ieškoma atsakymų.

Išsamesnę informaciją apie konferenciją, programą ir registracijos į renginį formą rasite čia.


Japonų šnekamosios kalbos konkurso nugalėtojas – Rytų kalbų mokyklos mokinys

20160325 Gvidas Dirzys nugaletojas 12016 m. kovo 19 dieną Vilniaus universiteto Orientalistikos centre įvyko Šeštasis japonų šnekamosios kalbos konkursas. Tai renginių, skirtų Japonijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 25 metų sukakčiai paminėti, ciklo dalis. 

Konkurse dalyvavo moksleiviai ir studentai iš Anykščių, Kauno ir Vilniaus. Dalyviai buvo suskirstyti į dvi kalbos lygio grupes: pradedančiųjų ir pažengusiųjų.

Į pradedančiųjų grupę pateko Gvidas Diržys (Anykščių J. Biliūno gimnazija), Virginija Kanaporytė (Vilniaus Užupio gimnazija,), Miglė Vitkauskaitė (VU Orientalistikos centras), Asta Žukauskaitė (VU Orientalistikos centras). Pažengusiųjų ir aukščiausio lygio grupėje kalbas sakė Miglė Dumšaitė (VU Orientalistikos centras), Eglė Gečaitė (Kauno Kazio Griniaus progimnazija), Liucija Stankevičiūtė (VU), Ieva Stirblytė (VU Chemijos fakultetas) ir Ieva Vaskelaitė (Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų gimnazija).

Konkurso pradžioje Lietuvoje besimokantis Cukubos universiteto (Tsukuba daigaku) studentas Hirokis Kaminaga (Kaminaga Hiroki) pasidalino studentiška patirtimi Vilniaus universitete, o Jamagatos universiteto (Yamagata daigaku) studentas Jasufumis Nakašima (Nakashima Yasufumi) lietuviškai drąsino konkursantus.

Dalyvių kalbas pagal penkis (turinio, struktūros, tarimo, gramatikos ir žodyno, pristatymo) kriterijus vertino komisija: J.E. Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda (komisijos pirmininkas), Michiko Shigeeda, Kayako Takagi (VDU Azijos studijų centro lektorė), Jurgita Ignotienė (VU Orientalistikos centro lektorė) ir Vytautas Dumčius (japonologas, vertėjas).

Pereinamoji Japonų kalbos konkurso taurė ir galimybė rudenį keliauti į Japoniją atiteko Gvidui Diržiui, japonų kalbos besimokančiam VU Rytų kalbų mokykloje, už kalbą „Klausimas be atsakymo“. Gvidas Diržys taip pat tapo pradedančiųjų grupės nugalėtoju. Pažengusiųjų grupėje už geriausią kalbą „Kelias į Japoniją“ buvo apdovanota Eglė Gečaitė, japonų kalbos besimokanti Kaune, Japonų kultūros centre „Tsuru“. Miglei Dumšaitei, vienintelei aukščiausiojo lygio dalyvei, atiteko specialios Hitachi dovanos. Visi kiti dalyviai taip pat buvo apdovanoti Hitachi atminimo dovanėlėmis. Po konkurso Japonijos ambasada dalyvius ir žiūrovus vaišino japoniškais užkandžiais.

20150319 Konkurso dalyviai inter