Bendros naujienos

VU Orientalistikos centro direktoriaus dr. Vyčio Siliaus vizitas į Nepalą

tribhuvan university copy2016 m. spalio 2–4 dienomis Vilniaus universiteto Orientalistikos centro direktorius dr. Vytis Silius viešėjo Nepale. Vizito metu jis susitiko su keleto Nepalo aukštojo mokslo institucijų mokslininkais ir administracijos darbuotojais. Buvo tariamasi dėl galimybių užmegzti oficialius akademinius ryšius tarp Vilniaus universiteto ir Nepalo aukštojo mokslo institucijų, studentų ir mokslininkų mainų bei bendrų mokslinių tyrimų vykdymo.

Nepalo akademijoje dr. V. Silius susitiko su Nepalo akademijos nariu sekretoriumi prof. Jivendra Deo Giri ir sanskritologijos profesoriumi Janardan Ghimire, seniausio Nepale ir devinto pasaulyje pagal studentų skaičių Tribhuvan universiteto atstovu. Šį susitikimą organizavo neseniai Lietuvoje viešėjęs ir Lietuvių kalbos institute pranešimą apie Nepalo, sanskrito ir lietuvių kalbų panašumus skaitęs dr. Raghunath Adhikari. Pokalbio metu abi šalys išreiškė susidomėjimą bendradarbiavimu mokslo ir studijų srityse, buvo nuspręsta toliau derinti pozicijas dėl galimų ateities projektų.

Nepalo kolegos pakvietė svečią iš Lietuvos į naujo akademinio žurnalo Samwit, kuriame spausdinami mokslininkų bei vidurinių mokyklų mokytojų akademiniai straipsniai, sutiktuvių iškilmes. Vilniaus universiteto Orientalistikos centro direktorius V. Silius renginio metu pasakė sveikinimo kalbą, o linkėdamas ilgo sėkmingo ir kūrybiško gyvavimo žurnalo autoriams ir kūrėjams citavo Vilniaus universiteto šūkį Hinc itur ad astra.

Dr. V. Silius taip pat susitiko su Kathmandu universiteto Rangjung Yeshe instituto Budizmo studijų centro programų direktore Joanne Larson bei centro mokslininku dr. Philippe Turenne. Buvo pasikeista informacija apie Vilniaus universiteto Orientalistikos centro ir Rangjung Yeshe instituto mokslininkų atliekamus tyrimus ir svarstyta bendradarbiavimo galimybė, taip pat sutarta, kad VU Orientalistikos centro studentai bus nuolat informuojami apie magistrantūros ir doktorantūros Budizmo studijų programas Rangjung Yeshe institute.


Prof. A. Beinoriaus vizitas į Indiją: plėtojami ryšiai tarp VU ir Indijos universitetų

20161020 Beinoriaus vizitas copy2016 m. spalio 8-17 dienomis Orientalistikos centro indologijos ir budizmo studijų profesorius Audrius Beinorius pakviestas vieno seniausių Indijoje Bharatiya Vidya Bhavan (BVB) universitete lankėsi Naujajame Delyje, Indija. Išvykos tikslas – sudalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Sanskritas ir Europos kalbos“, kurią parėmė Indian Council of Cultural Relations (Indijos kultūrinių ryšių centras).

Konferencijoje dalyvavo gausus būrys Europos šalių ir Indijos universitetų mokslininkų, kuriuos subūrė šio universteto profesorė Shashi Bala. Konferencijoje A. Beinorius perskaitė pranešimą „Sanskritas ir Lietuva: kultūriniai ir lingvistiniai ryšiai“. Konferencijoje neformalaus susitikimo metu buvo bendrauta su ICCR prezidentu prof. Lokesh Chandra, kuris išreiškė ICCR‘o pageidavimą ir visapusišką paramą išleidžiant Indijoje šiuolaikinių lietuvių ir indų mokslininkų tyrinėjimų knygą apie sanskrito ir lietuvių kalbų ryšį anglų kalba.

20161020 BVB ConferenceGavęs pakvietimą vizito Indijoje metu prof. A. Beinorius taip pat apsilankė tarptautinės organizacijos Nordic Center in India (NCI) būstinėje Naujajame Delyje. Ši, 2001 metais įkūrta, organizacija vienija šiaurės Europos šalių 22 universitetus ir mokslo institutus tiesiogiai vykdančius šiuolaikinės Indijos tyrimus ir teikia joms įvairiapusę informacinę paramą bei projektinę pagalbą. Susitikimo su NCI direktoriumi Dr. Samrat S. Kumaru buvo pristatyta VU Orientalistikos centre vykdomų indologijos studijų ir tyrimų istorija bei perspektyvos, aptartos Orientalistikos Centro, o tuo pačiu ir Lietuvos, įsiliejimo į šią tarptautinę tinklinę (networking) organizaciją galimybės ir platesnių kooperacinių ryšių su įvairiais Indijos universitetais per NCI perspektyvos.

Kitas reikšmingas susitikimas vyko su solidžiausio Indijoje Jawaharlal Nehru universteto Specialiaus Sanskrito studijų centro (JNU Special Centre for Sanskrit Studies) vadovybe bei mokslininkais. Tai įtakingiausias Indijoje sanskritologinis akademinis darinys, Indijos vyriausybės aktyviai remiamamas subūręs gausų žymių mokslininkų būrį. Susitikimo su šios Centro direktore, profesore ShashiPrabha Kumar bei grupe mokslininkų buvo pristatytos indologinės ir sanskrito studijos Lietuvoje, svarstytos bendrų tyrimo projektų, dėstytojų ir studentų mainų galimybės.

20161020 Conf posterProf. A. Beinorius buvo pakviestas į tuo metu šiame Centre vykusią trečiąją visos Indijos gabiausių sanskritologijos doktorantų mokslinę konferenciją (beje, vykusią sanskrito kalba), kurioje tarė sveikinimo žodį bei susirinkusiai gausiai auditorijai papasakojo apie indologijos ir sanskrito studijų istorija ir dabartį Vilniaus universitete, ir padovanojo centro bibliotekai lietuvišką „Upanišadų“ vertimą.

Kitą dieną prof. Beinorius buvo pakviestas paskaityti viešą paskaitą JNU Convention centre „Sanskritas ir Lietuva: lingvistinės ir religinės sąsajos“. Prieš paskaitą pokalbio su JNU tarptautinių ryšių skyriaus vadovu Prof. Girish Nath Jha metu aptartos dvišalių akademinių ryšių, grindžiamų dar 2009 metais pasirašyta abipusia tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartimi plėtros ir efektyvesnio šios sutarties panaudojimo galimybės, įsitraukimas į bendrus tarptautinius projektus ir tyrimus ateityje.

Vizito Indijoje metu buvo taip pat įvyko susitikimas su Lietuvos ambasadoriumi Indijai p. Laimonu Talat-Kelpša. Šio susitikimo metu buvo pristatyta dabartinė Orientalistikos centre vykdomų indologinių studijų situacija, akcentuota glaudesnio bendradarbiavimo tarp ambasados ir VU plėtojant tarpinstitucinius akademinius ryšius Pietų Azijos regione poreikis. Jo ekselencija ambasadorius buvo supažindintas su Orientalistikos centro indologų vykdomais tyrimais, plėtojamais ryšiais su Jawaharlal Nehru universtetu, Bharatiya Vidya Bhavan, diskutuotas VU vaidmuo aktyviai prisidedant prie pirmojo Indijoje Baltijos kultūros ir studijų centro (Center for Baltic Culture and Studies), įkūrto 2016 m. rugpjūčio mėn. Dev Sanskrit Universitete (UP, Haridwaras) veiklos, paramos šiam centrui knygomis ir mokymo priemonėmis, idant artimiausiu metu būtų pradėtos lietuvių kalbos paskaitos šiame universitete, pasitelkus indologinius ir baltistinius VU resursus. Ambasadorius buvo pakviestas artimiausio vizito metu apsilankyti VU Orientalistikos centre, susitikti su indologijos dėstytojais, studentais ir Centro adminstracija.

Kad Orientalistikos centro absolventai sėkmingai pritaiko studijų metu įgytas žinias buvo įsitikinta apsilankius kelionių agentūroje lndia Miles Tours & Travel Naujajame Delyje. Šios agentūros įkūrėja, Indijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Eglė Janulevčiūtė RaieDey jau penkeri metai praktikai įdarbina indologijos speicialybės studentus ir absolventus. Šiuo metu kelionių agentūroje dirba indologijos studijų absolventė Agnė Majauskaitė, o praktiką atlieka indologas Artur Mirkevič.

Atsisiųsti 


 

 

Lietuvos kūrybinių verslų atstovams atveriama Japonijos rinka

Made in Japan kurybines dirbtuves2016 m. spalio 7–8 dienomis sostinės „Menų spaustuvėje“ vyks tarptautinė kūrybinių industrijų konferencija „Made in Japan“, skirta diskusijoms tarp verslo atstovų, dizainerių, architektų, medijų kūrėjų ir visų besidominčių tarptautiniu bendradarbiavimu bei plėtra Japonijos ir Azijos rinkose. Įvairių kūrybinių krypčių lyderiai iš viso pasaulio konferencijoje pristatys savo sėkmingą patirtį ir verslo vystymo bei kultūros Azijos rinkoje įžvalgas, kurias papildys praktinės sesijos ir kontaktų mainai. Kūrybingi profesionalai pasidalins patarimais, kaip pradėti eksportuoti prekes ar paslaugas į tolimąją Tekančios saulės šalį, kvies gyvai diskutuoti ir susipažinti.

„Augant Lietuvos dizaino industrijos nacionalinei ir tarptautinei rinkoms, ypatingai svarbu edukuoti Lietuvos profesionalus tarpsritinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo srityje, suteikiant galimybę betarpiškai užduoti klausimus sėkmingai veikiantiems rinkos lyderiams,“ – konferencijos, skatinančios ir neformalų bendravimą išskirtinumus vardina „Made in Japan“ sumanytojas Sergej Grigorjev, ragindamas dalyvius ne tik klausyti pranešimų, bet ir išnaudoti retą galimybę tiesiogiai pabendrauti su Japonijos kūrybinių industrijų lyderiais.

Spalio 6 d. 19.00 val. „Made in Japan“ kviečia į Pecha Kucha vakarą, kuriame bus pristatomos skirtingos temos, susijusios su Japonija. Renginys vyks Perone (Geležinkelio g. 6, Vilnius)

Spalio 7 d. 11.00–18.00 val. Menų spaustuvėje „Made in Japan“ praktinės interaktyvios sesijos, kurių metu pranešėjai dalinsis savo žiniomis ir įžvalgomis apie Azijos rinką ir kūrybinių industrijų sritis. Registracija www.madeinjapan.lt

Spalio 8 d. 11.00–18.00 val. Menų spaustuvėje „Made in Japan“ konferencija. Menų spaustuvė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius). Registracija www.madeinjapan.lt

Daugiau informacijos apie renginius, pranešėjus ir registracija į konferenciją bei interaktyvias sesijas www.madeinjapan.lt

https://www.facebook.com/events/1192986797431960/

Konferencija, dirbtuvės ir kontaktų mainai nemokami.

Registracija į konferenciją: http://www.madeinjapan.lt/en/confreg/


Atvirų durų diena

VU leidiniai copyŠiemet Vilniaus universiteto atvirų durų diena vyks rudenį, rugsėjo 16 dieną, 10–15 val. Saulėtekyje įsikūrusiame Jungtiniame gyvybės mokslų centre (Saulėtekio al. 7, Vilnius).

Šventėje dalyvaus visų fakultetų dėstytojai, studentai, administracijos atstovai – su jais bus proga pasikonsultuoti dėl studijų, o iš studentų išgirsti jų įspūdžius apie studijas Vilniaus universitete. Renginyje bus dalijama informacinė medžiaga, išsamiai pristatanti studijų galimybes.

Atvirų durų dieną laukiami ne tik moksleiviai, studentai, mokytojai, tėveliai, alumnai, bet ir vilniečiai bei miesto svečiai. Čia kiekvienas ras ką nors įdomaus – Vilniaus universiteto Studentų atstovybė, įvairios universiteto studentiškos draugijos ir organizacijos demonstruos įvairiausius eksperimentus bei pristatys kitas vykdomas veiklas. Tą pačią dieną vyks finalinė mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė 2016" diena, kurios programa bus turtinga įvairiausių veiklų.

Festivalio „Erdvėlaivis Žemė 2016" programa http://www.mokslofestivalis.eu/renginiai/

Atvirų durų dienos metu Vilniaus universiteto Karjeros ir konsultavimo skyriaus specialistai supažindins ne tik su įvairiomis studijų galimybėmis VU, bet ir pristatys, kaip nepasiklysti galimybių ir pasirinkimų kelyje bei kaip Universitetas gali padėti siekti savo tikslų studijų metu.

Daugiau informacijos apie studijų galimybių ir karjeros planavimo paskaitas: http://www.vu.lt/kviecia/aplankyk/atviru-duru-diena

Iki susitikimo Vilniaus universitete!


Orientalistikos centro direktoriumi išrinktas dr. Vytis Silius

Vytis Silius V. Jazgevičiaus nuotr. 1Vilniaus universiteto Orientalistikos centro Darbuotojų susirinkimas išrinko naują Centro direktorių. Juo tapo Orientalistikos centro sinologijos lektorius dr. Vytis Silius. Jis pakeitė du metus Centrui vadovavusį ir nuo šių metų rugsėjo 1-osios studijų prorektoriaus pareigas pradedantį eiti doc. dr. Valdą Jaskūną.

„Man pradėjus eiti šias pareigas, nesieksiu drastiškų pokyčių. Ketinu išlaikyti tęstinumą ir toliau įgyvendinti veiklas, numatytas Centro strateginiame plane. Vilniaus universiteto Orientalistikos centre matau labai daug potencialo, puikių iniciatyvų. Noriu sudaryti sąlygas, kurios padėtų joms skleistis, įgalintų Centro dėstytojus ir mokslininkus dar labiau tobulėti, o jų darbus ir pasiekimus padarytų labiau matomais akademinei bendruomenei Lietuvoje ir už jos ribų. Ir toliau daug dėmesio skirsime studijų kokybei – Azijos studijos pasaulyje kinta, priima naujus iššūkius. Mes taip pat turime judėti pirmyn”, – savo darbo prioritetus dėsto direktorius dr. V. Silius.

Naujasis direktorius – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto auklėtinis, ilgametis Centro dėstytojas. Jo moksliniai interesai aprėpia ankstyvosios Kinijos filosofijos, konfucianizmo  etikos ir jos reikšmės šuolaikinėje moralės filosofijoje ir psichologijoje tyrimus. Dr. V. Silius yra įvairių tarptautinių asociacijų narys, 2016 m. tapo Europos kinų filosofijos asociacijos prezidentu.


Jordanijoje aptartas akademinis bendradarbiavimas tarp VU ir Jordanijos universiteto

20160824 Jordanija Universitetas2016 m. rugpjūčio 13–19 dienomis Orientalistikos centro Artimųjų Rytų studijų mobilumo koordinatorė Augustė Grižibauskaitė lankėsi Jordanijos universitete (University of Jordan) Amane.

Vizito metu A. Grižibauskaitė stiprino akademinius ryšius tarp VU ir Jordanijos universiteto ir skatino abiejų institucijų įsitraukimą į tarptautinį švietimą. Su Jordanijos universiteto tarptautinių ryšių skyriaus atstovais diskutavo apie VU bendradarbiavimą su Jordanijos universitetu Erasmus+ programoje ir aptarė studentų, akademinio ir administracinio personalo mainų, studentų profesinių praktikų galimybes Jordanijos universitete ir jo mokslinių tyrimų centruose. Vizito metu buvo numatytas studentų ir akademinio personalo mobilumo planas, kuris bus vykdomas remiantis bendradarbiavimo sutartimi, pasirašyta tarp abiejų universitetų, bei sutarta, kad jau 2016/2017 m.m. rudens semestro metu du Orientalistikos centro arabistikos specializacijos studentai dalinėms studijoms vyks į Jordanijos universitetą.

A. Grižibauskaitė lankėsi Jordanijos universiteto Kalbų centre, Moterų studijų centre ir Islamo kultūros centre. Susitikimo su Kalbų centro arabų kalbos skyriaus direktoriumi Ibrahim Hasan Muhamad Al Rababah ir dėstytojais metu VU atstovė pristatė OC Artimųjų Rytų studijų programą ir pakvietė arabų kalbos dėstytojus atvykti į OC Erasmus+ programos dėstymo vizitams. Sutarta, kad jau 2016/2017 m.m. vienas arabų kalbos dėstytojas atvyks į OC savaitės trukmės vizitui. 20160824 foto Jordanijos universitetascopyVU Orientalistikos centro Artimųjų Rytų studijų mobilumo koordinatorė susitiko su Jordanijos universiteto Moterų studijų centro direktore dr. Abeer Dababneh ir centro akademiniu personalu metu nutarta plėtoti dvišalius akademinius ryšius ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp abiejų centrų, aptartos galimybės dalyvauti studentų ir dėstytojų mainuose, įsitraukti į bendrus tarptautinius projektus ir tyrimus ateityje. Susitikimo su Islamo kultūros centro direktoriumi dr. Kathafi Al Ghnaneem metu A. Grižibauskaitė susipažino su centro veikla ir aptarė Artimųjų Rytų studijų studentų profesinių praktikų galimybes.

Studentai, susidomėję dalinėmis studijomis bei profesinėmis praktikomis Jordanijoje kviečiami kreiptis el. pašto adresu


 

Indologijos studentams – pažintinės kelionės į Indiją

20160723 Garbės konsulasIndijos garbės konsulas Lietuvoje ir ilgametis Orientalistikos centro socialinis partneris Indijos Oro pajėgų atsargos pulkininkas leitenantas p. Rajinder Kumar Chaudhary tęsdamas tradiciją šiemet vėl dovanoja Orientalistikos centro indologijos studentams, studijuojantiems hindi kalbą, dvi pažintines keliones į Indiją.

Studentai dvi savaites gyvens indų šeimose sostinėje Delyje ir turės galimybę tiesiogiai pažinti ir patirti Indijos kultūrą, aplankyti Delį ir jo apylinkes, patobulinti hindi kalbos žinias kalbinėje aplinkoje.

Pažintinėms kelionėms nominuojami indologijos studentai už geriausius akademinius pasiekimus ir aktyvią tarpkultūrinę veiklą. Rajinder Kumar Chaudhary iniciatyva pirmieji VU indologai Indijoje lankėsi 2012 metais.

VU Orientalistikos centre indologijos studijos vykdomos nuo 2000 m. Tai vienintelė pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programa ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, kurioje studentai gali studijuoti hindi ir sanskrito kalbas, Indijos ir Pietų Azijos regiono kultūrą, religijas, filosofiją, antropologiją ir vizualiąją kultūrą.


Naujos knygos Orientalistikos skaitykloje

Orientalistikos skaitykla 0170Vilniaus universiteto bibliotekos Orientalistikos skaityklos fondas papildytas 42 naujais užsienio šalių leidyklų išleistais leidiniais Artimųjų Rytų ir islamo studijų tematika. Knygų, gautų 2016-07-21, sąrašas

Orientalistikos skaityklos atvirame fonde – moksliniai ir mokomieji Azijos kalbų, kultūrų, religijų, filosofijos, antropologijos ir meno istorijos leidiniai, leidiniai originalo ir užsienio kalbomis bei grožinė literatūra. 2015 m. metais skaityklos fondą sudarė 11.906 egzemplioriai, skaityklos paslaugomis naudojosi 248 vartotojai, skaitytojams buvo išduota 2138 leidiniai.