Bendros naujienos

Akademinės bendruomenės diskusija

Studentai 1Lietuvos mokslininkų sąjunga ir LMA Mokslininkų rūmai inicijuoja viešas diskusijas apie mokslo ir studijų institucijų būklę. Pirmasis šios tematikos renginys vyks vasario 7 d. LMA mažojoje salėje (Gedimino 3, Vilnius). Diskusijos pradžia – 17 val.

Renginį moderuos LMS pirmininkas prof. Jonas Jasaitis. Dalyvauja prof. Almantas Samalavičius (VGTU), prof. Algis Krupavičius (VDU), prof. Leonidas Sakalauskas (VU), prof. Bronius Kaulakys ir kiti.

Kviečiame dalyvauti akademinės bendruomenės atstovus ir visus, neabejingus mokslo ir studijų būklei Lietuvoje. Norinčius pasisakyti kviečiame užsirašyti el. paštu:

Lietuvos mokslininkų sąjunga, LMA Mokslininkų rūmai


In memoriam Pauliui Normantui

Normantas Resbublika.lt 1 46346181Prisimename ir gedime ilgamečio Vilniaus universiteto Orientalistikos centro bendradarbio ir bičiulio, keliautojo, talentingo fotografo ir jautraus Rytų kultūrų pažinėjo Pauliaus Normanto.

Kaip sakė pats fotografas, Budos Šakjamunio pakviestas į Rytus, jis šiuo kvietimu dalijosi su daugybe jo kūrybos gerbėjų ne tik Lietuvoje, bet ir Vengrijoje, kurioje ilgus metus gyveno.

Vilniaus universiteto Orientalistikos centro darbuotojai glaudžiai bendradarbiavo su Pauliumi kuriant „Azijos menų centrą“, taip pat rengiant du fotografijų albumus – „Auksinis Budos vėjas“ ir „Keturios Budos pėdos“.

„Pauliaus Normanto fotokamera užfiksuoti objektai – tai meditacinė kelionė į kultūrinę Indijos budizmo praeitį ir gyvą dabartį“, – sakė prof. Audrius Beinorius.

Keliautojas ir fotografas džiaugėsi, kad Lietuvoje atsiranda vis daugiau trokštančių gerti iš Rytų ateinančią šviesą.

Mes džiaugiamės, kad turėjome galimybę kartu su Pauliumi Normantu dirbti, keliauti ir pažinti Aziją.

Virselis Auksinis Budos vejas 3304

Paulius Normantas.
Auksinis Budos vėjas.
Tekstų autorius Audrius Beinorius;
vertėjai Eglė Dean, Alan Hendrixson,
„Dhammapada“ iš pali kalbos
vertė Audrius Beinorius.
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

 

Virselis Keturios budos pedos

Paulius Normantas.
Keturios Budos pėdos –
keturi šventieji miestai.
Tekstų autorius
Audrius Beinorius.
Petro ofsetas, 2012.

Respublikos lt. portalo nuotraukoje – P. Normantas fotoalbumo „Auksinis Budos vėjas“ pristatyme, Vilniaus rotušė, 2009.


 

Prof. Audriaus Beinoriaus paskaita LR Užsienio reikalų ministerijoje

uzsienio reikalu ministerija2017 m. sausio 10 d. Vilniaus universiteto Orientalistikos centro profesorius Audrius Beinorius LR Užsienio reikalų ministerijoje skaitė paskaitą „Vakarų-Rytų kultūriniai skirtumai: dialogo paieškos“.

Paskaitos metu trumpai apžvelgus istorinę kultūros ir psichologijos sąveiką, aptarus pamatines kultūros funkcijas ir jos formas, buvo pristatytos tris teorinės šios sąveikos orientacijos: universalistinė-biologinė, reliatyvistinė-etnocentrinė ir evoliucinė.

Remiantis šiuolaikiniais kultūrinės psichologijos tyrimais bei metodais bandyta atsakyti į klausimus: kokie yra pagrindiniai kultūrinės patirties perdavos būdai? Kaip suvokiamas individualusis „aš“ skirtingose kultūrose: autonomiškas „aš“ versus sąveikaujantis „aš“, statiškas „aš“ versus kintantis „aš“ (H. Markus, S. Kitayama)? Kaip skirtingos „aš“ sampratos siejasi su G. Hofstedes įvesta kolektyvistinių ir individualistinių visuomenių klasifikacija?

Bandyta išsiaiškinti, kiek universalus yra nuoseklumo, pastovumo poreikis ir kaip įvairiose kultūrose varijuoja kognityvinio disonanso redukcijos metodai. Kuo skiriasi objektyvioji ir subjektyvioji savivoka ir kuriose kultūrose jos dominuoja? Kiek universalus yra savigarbos poreikis ir kokios skirtingos savivertės atstatymo strategijos vyrauja įvairiose kultūrose? Aptartas hierarchinis statusas Indijoje ir „veido praradimo“ samprata Kinijoje. Kas yra pirminė ir antrinė kontrolė, ar esame vienodai motyvuoti siekti kontrolės? Kaip kultūra įtakoja individualią ir kultūrinę atmintį?


 

Geriausio dėstytojo premija įteikta VU OC lektoriui dr. Deimantui Valančiūnui

E Kurausko foto 662016 m. gruodžio 22 d. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje surengtos tradicinės iškilmingos senųjų metų palydėtuvės. Renginyje buvo pagerbti šiemet labiausiai nusipelnę Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, išdalytos Rektoriaus premijos, pasveikinti geriausi fakultetų dėstytojai, įteikti profesorių emeritų diplomai. Geriausio dėstytojo premija įteikta ir Orientalistikos centro lektoriui dr. Deimantui Valančiūnui.

Renginio metu VU Tarybos pirmininkas Rimantas Kraujalis savo kalboje pabrėžė universiteto siekį būti sėkmingam ir klestinčiam. Pasak pirmininko, sėkmė neateina savaime, tam būtinos permainos, tinkami atsakai į išorinius ir vidinius iššūkius. VU rektorius prof. Artūras Žukauskas apžvelgė nuveiktus darbus ir padėkojo universiteto bendruomenės nariams už jų indėlį į sėkmingą universiteto veiklą. Rektorius vardijo ir būsimus darbus: universiteto vidinės struktūros modernizavimą, darbo užmokesčio reformą, leidybos pertvarką, metinius veiklos valdymo pokalbius. „Universitetas naujųjų laikų Europoje visada buvo ir tebėra pagrindinė asmenybių ugdymo erdvė. Gyvenkime joje atsakingai ir tęskime seniausias Lietuvos akademines tradicijas nuosekliai, kūrybiškai, viltingai“, – linkėjo prof. D. Pociūtė-Abukevičienė.

Parengta pagal VU Informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus informaciją

Šaltinis: VU naujienos / 2016-12-23 

Priega per internetą: http://naujienos.vu.lt/metams-baigiantis-iskilmingai-pagerbti-geriausi-vu-mokslininkai-ir-destytojai/


 

Šventinis sveikinimas

Kaledos atskland int 2Mieli Orientalistikos centro bendruomenės nariai,

nuoširdžiai sveikinu Jus artėjančių švenčių ir Naujųjų metų proga! 
Nauji metai – tai nauji siekiai, nauji lūkesčiai ir nauji darbai.

Linkiu, kad visų mūsų svajonės būtų įkvepiančios ir drąsios, o tikslai –
prasmingi, atskleidžiantys stipriausias mūsų puses.
Būkime vieningi, būkime atviri, būkime kartu!

Gražių ir jaukių švenčių, sklandžių ir dosnių ateinančių metų!

VU Orientalistikos centro direktorius dr. Vytis Silius

 


 

Orientalistikos centre lankėsi Japonijos ambasadorius

Japonijos ambasadorius OC 201612152016 m. gruodžio 15 d. VU Orientalistikos centre lankėsi Japonijos ambasadorius J. E. Toyoei Shigeeda. Susitikimo su japonologijos specialybės studentais metu ambasadorius pasidalino savo įžvalgomis apie šiandieninę tarptautinių santykių būklę pasaulyje bei Lietuvos ir Japonijos tarpusavio pagalbą, siekiant bendrų tikslų. Ambasadorius pabrėžė būtinybę abiejų šalių studentams aktyviai formuoti viziją, kokiomis kryptimis turėtų vystytis abiejų šalių visuomenės ir kultūros; papasakojo apie planuojamą Japonijos vyresniųjų klasių moksleivių kultūrinių mainų vizitą į Lietuvą. Orientalistikos centras, pasiūlė suorganizuoti tokios delegacijos apsilankymą Vilniaus universitete.

Vėlesniame pokalbyje, kuriame dalyvavo Centro mokslininkai ir studentai, OC direktorius dr. Vytis Silius Japonijos ambasados atstovams pristatė doc. Dalios Švambarytės ką tik išleistą knygą „Japonijos istorija“ bei lektorės Violetos Devėnaitės parengtą ir leidybai ruošiamą pirmąjį Lietuvoje japonų kalbos vadovėlį. Kalbėta apie galimybes ir būtinybę stiprinti bendradarbiavimą, plečiant studentų galimybes išvykti stažuotėms į Japonijos universitetus ar atlikti praktikas Japonijos įmonėse. Buvo sutarta bendromis jėgomis populiarinti japonų kultūros studijas Vilniaus universitete ir Lietuvoje, intensyvinti Lietuvos ir Japonijos mokslininkų mainus.


 

Kinų kultūros savaitė VU Konfucijaus institute

Kinu kulturos dienos interVU Konfucijaus instituto šešerių metų jubiliejaus proga, 2016 m. lapkričio 21–24 dienomis vyko Kinų kultūros savaitės renginių ciklas. Jo metu universiteto bendruomenė ir visi vilniečiai turėjo unikalią progą iš arčiau susipažinti su kinų kultūra – išklausyti užsienio universitetų dėstytojų vedamų paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių bei pasimėgauti kinų muzikos koncertu.

Lapkričio 21 dieną svečias iš Pietų Kinijos pedagoginio universiteto, šiuo metu dirbantis Latvijos universiteto Konfucijaus instituto direktoriumi, prof. Shang Quanyu skaitė paskaitą apie Gandhi studijas Kinijoje „Gandhi Studies in China: An Overview of the Century-Long Saga“. Profesorius atskleidė kinų mokslininkų susidomėjimo Gandhi mokymu svyravimus ir to priežastis XX–XXI a. Kinijoje.

Lapkričio 22 dieną Kinų kultūros savaitės svečias Latvijos universiteto Konfucijaus instituto direktorius prof. Pēteris Pildegovičs pristatė savo ilgamečio darbo rezultatą – „Latvių-kinų, kinų-latvių kalbų žodyną“. Sklandžia lietuvių kalba profesorius klausytojus supažindino su žodyno sudarymo eiga, specifika ir sunkiausiomis užduotimis. Taip pat ponas Pildegovičs maloniai su visais pasidalino savo asmenine patirtimi, papasakojo kodėl pradėjo domėtis kinų ir lietuvių kalbomis.

Lapkričio 23 dieną Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje vyko Konfucijaus instituto šešerių metų jubiliejų vainikuojantis tradicinės kinų muzikos koncertas. Žiūrovus stebino žymiausi kūriniai, atliekami tradiciniais kiniškais ir klasikiniais vakarietiškais muzikos instrumentais. Lietuvoje studijuojančių muzikos specialybės studentų iš Kinijos pasirodymų atėjo pasiklausyti garbingi svečiai – Kinijos ambasadorius Lietuvoje J. E. Wei Ruixing, VU rektorius Artūras Žukauskas, Orientalistikos centro direktorius Vytis Silius, Vilniaus universiteto dėstytojai ir studentai bei Konfucijaus instituto bičiuliai. Visus žiūrovus nepaprastai nustebino gausus kinų studentų choras sudainavęs žemaičių krašto dainą „Pempel, pempel“ bei Vilniaus universiteto studentai prisijungę kartu atlikti vieną žymiausių kinų dainų – „Jazmino žiedas“.

Lapkričio 24 dieną kinų kultūros savaitę užbaigė kaligrafijos kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė kaligrafė Geng Lin iš Liaoning universiteto. Dalyviai susipažinę su kaligrafijos meno teorija, gavo progą išbandyti Han dinastijoje susiformavusį kaligrafijos stilių – lìshū.

Kinijos ambasadorius Lietuvoje J. E.  Wei Ruixing džiaugėsi VU Konfucijaus instituto veikla ir šiltai sveikino šešerių metų jubiliejaus proga. Jo sveikinimo kalbą galima perskaityti čia: http://lt.china-embassy.org/eng/en/t1419413.htm

KI jubiliejus nuotr inter


 

Anglų kalbos seminaras JAV ambasadoje

201611 anglu kalbos seminarasJAV rinkiminės batalijos, prikaustę pasaulio politikų dėmesį, nepaliko nuošalyje ir Orientalistikos centro sinologijos ir japonologijos programų pirmakursių.

Lapkričio mėnesį surengtas anglų kalbos seminaras „JAV Prezidento rinkimai: nuo politikos prie kultūros ir lingvistikos“ Orientalistikos centro pirmakursiams buvo puiki proga susipažinti ne tik su šios valstybės politinės kultūros subtilybėmis bei lingvistine aplinka, bet ir su politinės komunikacijos kūrybiniais aspektais.

Dėkojame Althea Cawley-Murphree, JAV ambasados Kultūros skyriaus vadovei, ir Diane M. Kohn, Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotojai už nuoširdų bendravimą ir pasidalintas žinias.