Adresas: Vilniaus universiteto Orientalistikos centras, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
Dėstytojų kabinetas: VU Centriniai rūmai, L. Gucevičiaus kiemas

Dėstytojai
 Akademinių interesų sritys  Kontaktai  Priėmimo laikas

 Dr.

Konstantinas Andrijauskas

Tarptautiniai santykiai ir saugumo politika Azijoje

konstantinas.andrijauskas@tspmi.vu.lt 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Dr. Feisal Ali Alshamkh  Arabų kalba istanbul.tr2000@gmail.com  Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Prof.
habil.
dr.
(HP)

Audrius Beinorius

Indijos filosofija ir religija, budizmas Indijoje ir Azijoje (jogačaros mokykla), Rytų filosofijos recepcija Vakaruose, Azijos divinacinės praktikos, kosmologija ir astrologija, kultūrinė psichologija, lyginamoji religijotyra, pokolonijinės studijos, hermeneutika

audrius.beinorius@oc.vu.lt 

Trečiadieniais 13.00–15.00 val. arba pagal išankstinį susitarimą 

Lekt. 

Fabio Belafatti

Centrinės Azijos politika

Internal politics and regional relations in Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan), comparative nationality policies and “invention of history” in the FSU, politics of authoritarian systems, Orientalist bias against Eastern Europe and Central Asian countries

fabio.belafatti@oc.vu.lt 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Prof.

Vytis Čiubrinskas

Sociokultūrinė antropologija

v.ciubrinskas@smf.vdu.lt

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

 Dr.

Gediminas Degėsys

Neklasikinė filosofija, komparatyvistinė kultūrologija, komparatyvistinė filosofija, meno filosofija, kalbos filosofija, esperantologija, afrikanistika

gediminas.degesys@oc.vu.lt 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

 Lekt.

Violeta Devėnaitė

Japonų kalba;
japonų kalbotyra

vdevenaite@hotmail.com

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

 Lekt. 

Ieva Driukienė 

Kinų kalba ieva.driukiene@oc.vu.lt  Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu 

 Lekt.

Kristina Dolinina

Hindi kalba, hindi literatūra, klasikinis indų šokis, Indijos kultūra ir menas

 kristina.dolinina@oc.vu.lt

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu 

 Dr.

Kristina Garalytė 

Indijos antropologija / sociologija, dalitų studijos, kastos, marginalizuotos Indijos visuomenės grupės, socialiniai judėjimai

kristinagaralyte@gmail.com 

 Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu 

Asist.

Mindaugas Ignotas

Japonų kalba mindaugas.ignotas@oc.vu.lt Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu 
Lekt.  Jurgita Ignotienė

Šiuolaikinė japonų literatūra (XIX a. pab. – XXI a.); japonų literatūros vertimų tyrimai (istorija, metodologija); šiuolaikinė japonų kalba ir jos dėstymas; japonų religijos (šintoizmas)

jurgita.ignotiene@oc.vu.lt

Trečiadieniais
10.00–12.00,
ketvirtadieniais
15.00–16.00,
taip pat pagal
išankstinį
susitarimą

Lekt.

Aleksandr Ismailov

Turkijos istorija;
islamo šalių istorija

a.ismailov@ukc.vdu.lt 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Lekt.

Onutė Jankauskaitė

Kinų kalba;
kinų kalbos mokymas

ona.j@hotmail.com

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Doc.

Valdas Jaskūnas

Indų menas; indų meno recepcija Vakaruose; Pietų Azijos vizualioji kultūra; hinduistinių šventyklų architektūra; regionistikos (Azijos studijų) istorija ir akademinės praktikos Vakaruose; orientalistikos ir indologijos istorija Lietuvoje; orientalistiniai sąjūdžiai Rytų ir Vidurio Europoje

 valdas.jaskunas@oc.vu.lt

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu 

Dokt.

Aivaras Jefanovas

Sociokultūrinė antropologija, socialinė ekologija

aivaras.jefanovas@gmail.com Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu 

Lekt.

Ieva Kajokaitė

Lyčių studijos

 kajokaite_ieva@yahoo.com

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Doc.

Naglis Kardelis

Kultūros teorijos

naglis.kardelis@gmail.com 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Lekt.

Donatas Keršys

Japonijos ekonomikos istorija nuo 1945 m.
(anglų k., pasirenkamasis dalykas)

 donatas.kersys@gmail.com

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu 

Lekt.

Ieva Koreivaitė

Politinis islamas
Vidurio Rytuose

 koreivaite_ieva@yahoo.com

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Dr.

Vladimir Korobov

Tibeto studijos;
tibetiečių literatūra

vladimir.korobov@oc.vu.lt 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Lekt.

Maritana Larbi

Islamo kultūros istorija,
islamo etika,
islamo teologija,
islamo teisė,
islamo menas,
arabų kalbos didaktika,
klasikinių tekstų vertimai

maritana.larbi@gmail.com

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Dr.

Miglė Lebednykaitė

Rytų Azijos menas

lebednykaite_migle@yahoo.com

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Lekt.

Algimantas Litvinas

Artimųjų Rytų ir islamo studijos; Dari kalba; Irano kultūros tyrimai; Islamo kraštų istorija; Islamo literatūros įvadas; Persų kalba (farsi)

algimantas.litvinas@oc.vu.lt
litvinas@gmail.com

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Doc.

Galina Miškinienė

Tiurkų tautos Lietuvoje, turkų kalba, turkų literatūros istorija (XIX ir XX a.), islamo įvadas, turkų kalbos istorija, turkijos kultūra ir jos šaltiniai, vertimas į/iš turkų kalbos, islamas ir krikščioniškoji kultūra

galina.miskiniene@flf.vu.lt

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Doc.

Loreta Poškaitė

Žmogaus kūnas kinų kultūroje, daoizmo pasaulėžiūra ir religinė praktika, kinų estetika ir menas, kinų kultūros recepcija Vakaruose ir Lietuvoje, konfucianizmas šiuolaikinėje kinų kultūroje

lposkaite@yahoo.com 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu

Lekt.

Justina Razumaitė

Rytų Azijos politika

 justina.razumaite@gmail.com

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Dokt. 


Ieva Rutė

 

Religijos studijos, 
religijos antropoligija, 
Kinijos ir Tibeto kultūra bei istorija

panele.lu@gmail.com  Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Dr.

Vytis Silius

Dalykinė kinų kalba, klasikinės kinų kultūros skaitiniai, konfucianizmas Kinijoje, sociokultūrinės šiuolaikinės Rytų Azijos transformacijos, Kinijos tradicinės mąstymo sistemos

vytis.silius@oc.vu.lt 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Lekt.

Natela Statkienė

Turkų kalba;
dalykinė turkų kalba;
turkų kalba ir vertimas raštu

natelalt@yahoo.com 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Lekt.

Kristina Šliavaitė

 Sociokultūrinės antropologijos metodologija

k.sliavaite@smf.vdu.lt  Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Asist.

Vilma Šniukštaitė

Kinų kalba

vilma.sniukstaite@gmail.com 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Doc.

Dalia Švambarytė

Japonijos kultūra ir jos tyrimai, Japonijos istorija, Klasikinė japonų literatūra, Japonijos etnologija, dalykinė japonų kalba, klasikinė kinų kalba, kultūros savivoka Azijos literatūroje

 dalia.svambaryte@oc.vu.lt

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu 

Dr.

Deimantas Valančiūnas

Komercinis Indijos kinas, Indijos siaubo ir mažo biudžeto filmai, Azijos vizualioji kultūra ir kinas, Hindi kalba, Pokolonijinė toerija, Tapatybės studijos, Indijos nacionalizmas 

deimantasval@gmail.com 

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu  

Lekt.

Vytis Vidūnas

Senosios Indijos vedų ir epinė tradicijos;
Senosios Indijos lingvistika

 vytis.vidunas@oc.vu.lt

Pagal
išankstinį susitarimą
el. paštu